Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dąbek Herbert Stefan

Herbert Stefan Dąbek, ur. 5 V 1944 w Tiefensee (od 1945 Siemianów) k. Wrocławia. Ukończył SP nr 3 w Częstochowie (1958).

1958-1967 uczeń i pracownik modelarni Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie; 1964-1966 zasadnicza służba wojskowa; 1967-1991 właściciel taksówki w Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Częstochowie.

Od 1981 w NSZZ Kierowców Transportu Prywatnego „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Częstochowie.

13 XII 1981 – 1986 bezpłatnie rozwoził dary dla represjonowanych (z Urszulą Bal i Agatą Ostaszewską). W 1984 uczestnik szkolenia drukarskiego w Krakowie (obsługa powielacza); 1984-1985 współorganizator pracy podziemnej drukarni, następnie drukarz podziemnego pisma „Nadzieja” (we współpracy z Haliną Sołdrowską-Michalak); V 1985 – XI 1987 współorganizator podziemnej drukarni RKK w Częstochowie: transport własną taksówką, organizowanie lokali i materiałów poligraficznych, autor i wykonawca opracowania graficznego, drukarz m.in. pism: „Wytrwamy”, „Komunikat KOIS” (Komitetu Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego), ulotek, pocztówek, kalendarzy; w XII 1985 uczestnik szkolenia w drukarni podziemnego wydawnictwa KOS w Warszawie (sitodruk); V-VI 1986 organizator drukarni, drukarz częstochowskiej edycji (tzw. wydanie C) podziemnego pisma „KOS” (z Janem Kramarskim i Zbigniewem Muchowiczem). 15 IV 1986 sygnatariusz listu otwartego do Sejmu PRL z apelem o nawiązanie dialogu z „S”. 13 VIII 1986 aresztowany, przetrzymywany w areszcie WUSW i AŚ w Częstochowie, 9 IX 1986 zwolniony, 30 XII 1986 postępowanie warunkowo umorzono. IV 1987 – V 1988 organizator drukarni, autor i drukarz podziemnego pisma „CDN”. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz.

1991-2007 właściciel sklepu spożywczego w Częstochowie, od 2007 na rencie.

Laureat nagrody Polcul Foundation (1988), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Do 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Częstochowie; do 1985 przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach SOR.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry