Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Darnowski Paweł

Paweł Darnowski , ur. 1 V 1951 w Łodzi. Ukończył SP nr 136 tamże (1965).

III 1968–1976 uczeń, maszynista typograficzny w Zakładach Typograficznych tamże, 1976–2011 maszynista typograficzny, maszynista offsetowy w Łódzkiej Drukarni Akcydensowej/ŁDA SA, ŁDA Poligrafia Sp. z o.o.

1978–III 1981 w PZPR.

Od X 1980 w „S”, od 27 XI 1980 członek Komitetu Organizacyjnego, od III 1981 KZ, 1981 członek-współorganizator RKK/Regionalnej Sekcji Pracowników Poligrafii Ziemi Łódzkiej, Komisji Rewizyjnej. 19–20 VIII 1981 uczestnik ogólnopolskiej akcji „Dni bez prasy” (w konsekwencji rozmowa ostrzegawcza w KW MO w Łodzi).

13 XII 1981 uczestnik (z Grzegorzem Masłowskim) akcji ukrycia dokumentacji KZ „S”. 14 XII 1981 wezwany na rozmowę z komisarzem wojskowym i z funkcjonariuszami SB. I 1982 pozbawiony stanowiska mistrza, ograniczenie możliwości poruszania się po drukarni. 1982–1988 organizator materiałów poligraficznych dla podziemnych wydawnictw (m.in. „Wolna Solidarność”), kolporter podziemnej prasy (m.in. „Wolna Solidarność”, „Solidarność Walcząca”, „Kurs”, „Tygodnik Mazowsze”) w łódzkich zakładach poligraficznych i wśród znajomych, dostarczanych Jerzemu Olszewskiemu i Lechowi Kołodziejowi w Koszalinie. 9 XI 1982–2 II 1983 powołany do służby w wojskowym obozie specjalnym w Chełmnie n. Wisłą, uczestnik protestów głodowych, współtwórca krzyża ułożonego na środku obozu z kamieni przyniesionych z brzegu Wisły. 1984–1988 w prezydium Rady Pracowniczej w ŁDA.

25 II–VI 1989 współzałożyciel i przew. Komisji Organizacyjnej „S” w ŁDA, 28 VI 1989–1992 przew. KZ. 1989 uczestnik kampanii wyborczej i organizacji wyborów do Sejmu i Senatu przez WKO „S” w Łodzi. 1990–2006 członek Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej „S”. 20–25 IV 1990 delegat na II KZD, IV 1990–VI 1992 członek Komisji Krajowej „S”, 1989–2002 Rady Regionalnej Sekcji Pracowników Poligrafii, III 1995–2002 przew., 1989–2002 członek Rady Sekcji Krajowej Pracowników Poligrafii, 1998–2002 z-ca przew. 2003–2009 wiceprezes Koła 37. Polskiego Związku Wędkarskiego w Łodzi. Od 2008 w Stowarzyszeniu Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”. Od 30 III 2015 członek Stowarzyszenia Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956–1989. Od 2011 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012) i Medalem Pro Patria (2016).

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry