Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dąbrowski Leszek

Leszek Dąbrowski, ur. 15 III 1950 w Jarocinie. Ukończył Technikum Mechaniczne w Ostrowie Wlkp. (1964).

1964-1982 pracownik Jarocińskich Zakładów Przemysłu Maszynowego Leśnictwa Jaroma. 1970-1972 w Związku Młodzieży Wojskowej; od 1973 w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, w 1983 usunięty. W XII 1970 uczestnik protestu w JZPML Jaroma po masakrze na Wybrzeżu.

29 VIII 1980 współorganizator akcji solidarnościowej w zakładzie pracy ze strajkami w Trójmieście (wywieszenie flag narodowych i 21 postulatów gdańskich); od IX 1980 w „S”, skarbnik Komitetu Założycielskiego w JZPML Jaroma, następnie wiceprzewodniczący KZ; od 30 IX 1980 skarbnik Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w Jarocinie, następnie MKZ. W III 1981 współorganizator strajku w Jaromie.

Po 13 XII 1981 współorganizator przerw w pracy i wiecu w zakładzie; 15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., 6 I 1982 aresztowany, zwolniony 22 II 1982. W l. 80. działacz podziemnej Międzyzakładowej Komisji Związkowej „S” w Jarocinie (współpraca ze Stanisławem Szymczakiem, Stanisławem Kończalikiem i Stanisławem Zmyślonym), współpracownik TZR Wielkopolska w Poznaniu (m.in. kontakt z Leonardem Szymańskim), kolporter podziemnych wydawnictw (odbieranych m.in. od Stanisława Grobelnego, L. Szymańskiego i Bogdana Narożnego). Współorganizator pomocy finansowej dla represjonowanych, Mszy za Ojczyznę w kościołach oo. franciszkanów i św. Marcina w Jarocinie. Od 1982 na rencie. 1982-1983 dorabiał zbieraniem złomu i makulatury, 1984-1988 hodowlą nutrii; 1985-1990 pracownik prywatnego zakładu rzemieślniczego.

W 1989 współzałożyciel KO „S” w Jarocinie. Od 1989 członek KZ w Jaromie, I-XI 1989 z-ca przewodniczącego Tymczasowej Rady Koordynacyjnej „S” w Jarocinie, od XI 1989 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej tamże, od 2006 Oddziału Terenowego Regionu Wielkopolska w Jarocinie; od 1990 delegat na kolejne WZD Regionu. 1990-1996 w PC, członek Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu, przewodniczący Koła w Jarocinie; od 1996 w AWS, przewodniczący Koła w Jarocinie.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Jarocin

Opcje strony

do góry