Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Deptuła Jerzy

Jerzy Deptuła, ur. 20 IV 1936 w Łomży, zm. 7 IV 2000 w Kluczborku. Ukończył średnią szkołę techniczną.

Od XII 1980 w „S”; przewodniczący KZ w Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kluczborku, 1980-1981 członek MKZ Ziemi Kluczborskiej; w 1981 członek opolskiego KOWzP; współorganizator planowanego na VIII 1981 Marszu Gwiaździstego na Warszawę.

Po 13 XII 1981 współorganizator pomocy dla internowanych i ich rodzin. 4 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, zwolniony 8 VII 1982. Od 1982 uczestnik comiesięcznych manifestacji pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Kluczborku, od 1983 zaangażowany w wydawanie i kolportaż nowej edycji „Nad Stobrawą” (po aresztowaniu Bożeny Kawki i Franciszka Sokołowskiego), od 1985 współwydawca i organizator kolportażu pisma na terenie Kluczborka. W 1983 inicjator powstania sztandaru kluczborskiej „S”, wykonanego i przechowywanego w konspiracji, poświęconego przez bp. Jana Bagińskiego w VIII 1989.

Od III 1983 rozpracowywany w ramach KE krypt. Deptak; V 1985 – X 1989 w ramach SOR krypt. Zefir.

 

Zbigniew Bereszyński

Kluczbork, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry