Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dereziński Mieczyław

 

Mieczysław Dereziński, ur. 24 VII 1957 w Pile. Ukończył Technikum Naftowe w Pile oraz Pomaturalne Studium Prawa Pracy (1985).

1980–1982 kierowca w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Pile.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. KZ we WZIR w Pile; w III 1981 delegat na I WZD Regionu Województwo Pilskie.Po 13 XII 1981 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pisma „Lech”. 1982–1983 mechanik w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego Polam w Pile, 1983–1987 kierowca w Państwowych Zakładach Zbożowych tamże. Od 1983 członek SW w Pile, odpowiedzialny za organizację druku i kolportaż pism SW „Fundamentalista” i „Informator”. Organizator sieci kolportażu podziemnych wydawnictw i szkolenia drukarzy, uczestnik akcji ulotkowych i spiker podziemnego Radia „S” w Pile. W 1986, po rozwiązaniu SW w Pile, zw. z RKW tamże. W 1987 kierowca w PKS w Pile, 1987–1988 ślusarz w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Nafty i Gazu, Oddział tamże. 1988–1989 członek TZR, członek Ośrodka Konsultacyjno-Informacyjnego „S” woj. pilskie, współpracownik KPN, kolporter jej wydawnictw w Pile. 1982–1989 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany 1988–1993 ślusarz w Zakładzie Geofizyki Wiertniczej w Pile.

Od 1989 zaangażowany w działalność Regionalnego KO Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk, uczestnik kampanii wyborczej KO. 1989–1993 przew. KZ „S” w PPNiG, Oddział w Pile. W 1990 członek PChD. W l. 90. zaprzestał działalności związkowej i społecznej. Od 1993 własna działalność gospodarcza.

2 V 1984 – 2 XI 1989 rozpracowywany przez Wydz. V/WOG WUSW w Pile w ramach SOS/SOR krypt. Blondyn.

Jarosław Wąsowicz SDB

Piła, Region Województwo Pilskie

Opcje strony

do góry