Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dębska Lidia

Lidia Dębska, ur. 21 VIII 1943 w Częstochowie. Ukończyła Liceum Pielęgniarstwa w Mikołowie (1963).

1963-1965 pielęgniarka w Szpitalu Górniczym w Blachowni k. Częstochowy, 1965-1967 przełożona pielęgniarek w Sanatorium dla Dzieci Poranek w Zagórzu Śl., 1967-1998 pielęgniarka w Spółdzielni Inwalidów Fructowin w Oleśnicy.

Od X 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Fructowinie, uczestniczka prac Komisji Porozumiewawczej Spółdzielni Inwalidzkich we Wrocławiu; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

1982-1985 (m.in. z mężem Władysławem Dębskim) organizatorka pomocy dla represjonowanych i ich rodzin (paczki żywnościowe i zbiórki pieniędzy). 1982-1989 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu; kolporterka pism podziemnych (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Ogniwo”, „Nowa Republika”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Jednością Silni”, „Myśli Nieinternowane”, „Solidarność Dolnośląska”), książek, ulotek, znaczków poczt podziemnych, kaset audio itp. w Oleśnicy i okolicach.

W 1989 członek KO „S” Ziemi Oleśnickiej. 1989-1994, 1996-1998 przewodnicząca KZ „S” przy SI Fructowin. Od 1998 na emeryturze. 1999-2003 członek Koła Emerytów „S” Ziemi Oleśnickiej.

Grzegorz Waligóra

Opcje strony

do góry