Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dębski Bogusław

Bogusław Dębski, ur. 15 X 1953 w Ełku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektroniki (1977) oraz podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1998), Zarządzania i Finansów w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2013).

Do 1981 w SZSP.

1977–1982 konstruktor aparatury pomiarowo-kontrolnej w Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych Unitra-Biazet.

Od 1980 w „S”; 1980–1981 przew. Komisji Oddziałowej.

14 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie. 15 XII aresztowany, osadzony w areszcie KW MO w Białymstoku i AŚ tamże, 6 IV 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Białymstoku na 2 lata pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Bartoszycach i Braniewie, 25 VIII 1982 SN złagodził karę do 1 roku, 5 X 1982 zwolniony warunkowo. III 1982 zwolniony z pracy. 1983–1989 konstruktor elektronik, nast. wiceprezes w Elektromechanicznej Spółdzielni Pracy w Białymstoku. 1983–1989 kolporter podziemnych wydawnictw i pism. Na zlecenie ks. Stanisława Suchowolca wraz z pracownikami Elektromechanicznej Spółdzielni Pracy wykonał zasilane z akumulatorów nagłośnienie awaryjne kościoła w Suchowoli na potrzeby mszy za Ojczyznę po śmierci ks. J. Popiełuszko. Na potrzeby podziemnego Radia „S” przewiózł z Warszawy do Białegostoku trzy nadajniki UKF.

W 1989 członek KO Ziemi Białostockiej. I – VI 1990 konstruktor w dziale konstrukcyjnym w Biazecie. 1990–1993 w USA (wyjazd zarobkowy). 1993–2002 kierownik działu kontroli jakości w Biazecie, 2002–2007 działu zasobów tamże. 1994–2002 radny Rady Miejskiej Białegostoku z listy Jedność, a nast. AWS-Jedność-Dobro Wspólne, 1994–1998 członek Zarządu Miasta Białegostoku, 1998–2002 wiceprezydent Białegostoku. W 1996 w ROP, od 1997 członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Białymstoku, wiceprzew. Stowarzyszenia Prawica Polska. 1998–2002 delegat na WZD Regionu Podlaskiego i KZD. 2006–2008 w PiS, od 2010 pełnomocnik na Okręg Białostocki Prawicy Rzeczypospolitej. 2006–2010 radny Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego z listy PiS. 2007–2010 wicemarszałek województwa podlaskiego. Od 2011 prezes zarządu Szpitala Powiatowego w Zam­browie Sp. z o.o.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

15 XII 1982 – 9 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Odwet.

Tomasz Danilecki

Opcje strony

do góry