Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dębski Władysław

Władysław Dębski, ur. 23 VII 1935 w Nieporazie k. Chrzabowa. Ukończył ZSZ w Oleśnicy (1953).

1954-1990 ślusarz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy. 18-20 II 1971 uczestnik strajku okupacyjnego w ZNTK.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie członek KZ w ZNTK; w X 1980 uczestnik strajku kolejarzy i pracowników ZNTK (tzw. pracowników zaplecza kolejowego) na Dworcu Nadodrze we Wrocławiu, wspierającego głodówkę kolejarzy (z tzw. ruchu) w Lokomotywowni PKP Wrocław; jesień 1980 − 1981 członek Komisji Porozumiewawczej „S” Zakładów Zaplecza Technicznego Kolei z siedzibą w Gdańsku.

15-22 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu. 1982-1985 organizator (m.in. z żoną Lidią Dębską) pomocy dla represjonowanych i ich rodzin (paczki żywnościowe i zbiórki pieniędzy); 1982-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu; kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. pism „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Ogniwo”, „Nowa Republika”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Jednością Silni”, „Myśli Nieinternowane”, „Solidarność Dolnośląska”, książek, ulotek, znaczków poczt podziemnych, kaset audio) w Oleśnicy i okolicach.

W 1989 członek KO „S” Ziemi Oleśnickiej. 1989-1999 członek KZ „S” przy ZNTK w Oleśnicy; 1999-2002 w Kole Emerytów MKK Ziemi Oleśnickiej.

Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Oleśnica

Opcje strony

do góry