Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dmuch Władysław

Władysław Dmuch, ur. 26 IX 1939 w Strachosławiu k. Chełma. 1953-1956 uczeń Technikum Mechanicznego w Chełmie.

1956-1957 pracownik Zakładu Produkcji Przęseł Betonowych w Raciborzu, 1957-1958 konserwator w Chełmskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, w 1958 i 1961-1963 pracownik w gospodarstwie rolnym ojca; 1959-1961 zasadnicza służba wojskowa; 1963-1993 pracownik Kombinatu Cementowego Chełm.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w KCCh; w III 1981 delegat na I WZD Regionu Chełm, z-ca przewodniczącego Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

14 XII 1981 uczestnik strajku w KCCh, przewodniczący KS, następnie przewodniczący TKZ; 8 II 1982 zatrzymany, przetrzymywany w KW MO w Chełmie, 13 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, następnie w Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach, Nowym Łupkowie, zwolniony 9 XII 1982. Od 1984 ponownie przewodniczący TKZ; organizator kolportażu, kolporter wydawnictw podziemnych, organizator i uczestnik akcji ulotkowych. 22 VI – 31 VII 1984 objęty dozorem MO z obowiązkiem stawiania się 1 raz w tyg. w RUSW.

W 1989 członek KO „S” w Chełmie; IV 1989 – 1992 przewodniczący KZ „S” w KCCh, delegat na kolejne WZD Regionu Chełm, 1989-1991 członek ZR, 1991-1992 p.o. przewodniczący ZR. 1991-1992 w UD. 1993-2003 członek Zarządu Cem-Mech Sp. z o.o.; od 2003 na emeryturze.

1982-1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Chełmie w ramach SOR krypt. Mafia/krypt. Fiat/krypt. Zamach.

Marcin Dąbrowski

Region Chełm, Chełm

Opcje strony

do góry