Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dobranowicz Helena Maria

Helena Maria Dobranowicz, ur. 18 VIII 1950 w Raciborzu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek historia sztuki (1977).

1977-2009 członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki. 1978-1988 specjalista ds. programowych w Biurze Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej, 1981-1982 dyr. tamże.

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca KZ Pracowników Kultury w Bielsku-Białej.

10 V 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Żywcu, następnie w Bytomiu-Miechowicach, zwolniona 23 w VII 1982; odwołana z funkcji dyr. i przeniesiona na poprzednie stanowisko. 1982-1989 współpracowniczka RKW Trzeci Szereg „S” Regionu Podbeskidzie, kolporterka wydawnictw podziemnych (m.in. „Solidarność Podbeskidzia”, „Solidarni”, „Tygodnik Mazowsze”, „Paragraf”), organizatorka wystaw plastycznych (m.in. grafik Jacka Fedorowicza) w mieszkaniach prywatnych, kościołach (św. Maksymiliana Kolbego w Aleksandrowicach i św. Mikołaja); współpracowniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja. Kilkakrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana, wielokrotne rewizje w mieszkaniu. 1988-1990 pracownik administracyjny w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki Oddział Katowice.

1989-1991 członek KZ „S” przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Bielsku-Białej, delegat na kolejne WZD Regionu Podbeskidzie. 1990-1991 pracownik Wydz. Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 1991-1993 ponownie dyr. BWA w Bielsku-Białej, 1992-1995 dyr. Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach, 1995-2005 bez stałego zatrudnienia; w 2005 animator kultury w KIK w Bielsku-Białej, 2006-2009 asystentka posłanki do Parlamentu Europejskiego Grażyny Staniszewskiej; od 2009 bez stałego zatrudnienia. Od 1997 członek Stowarzyszenia Wspólnota Polska, od 2007 członek Bielskiego Towarzystwa Cyklistów, od 2009 członek Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.

Do 1986 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOS krypt. Dyrektor; 1986-1989 w ramach KE krypt. Opozycja.

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry