Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dobrecki Krzysztof

Krzysztof Dobrecki, ur. 20 VII 1951 w Koninie. Absolwent prawa, dziennikarz.

1980-1982 z-ca redaktora naczelnego tygodnika „Przegląd Koniński”; korespondent czasopisma włocławskiej kurii „Ład Boży”. Członek PZPR.

Od 1980 w „S”, od 12 XI 1980 członek Międzyzakładowego Koła „S” konińskich dziennikarzy przy MKZ w Koninie, z-ca przewodniczącego koła „S” dziennikarzy.

13 XII 1981 – 29 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka. W 1982 zwolniony z pracy w redakcji „Przeglądu Konińskiego”. Od 1982 właściciel sklepu z artykułami używanymi Lamus w Koninie. Działacz podziemnych struktur konińskiej „S” skupionej początkowo w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Koninie, następnie św. Wojciecha w Koninie-Morzysławiu. Członek Regionalnej Komisji Koordynacyjnej „S” w Koninie, członek Rady i senior Konfraterni im. ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha. Współorganizator wielu uroczystości, np.: 16 XII 1983 mszy za pomordowanych w Grudniu 1970 na Wybrzeżu, 19 VII 1984 współodpowiedzialny za organizację przebiegu uroczystości odsłonięcia pomnika powstańca z 1963-1964 o. Maksymiliana Terejwy na cmentarzu parafialnym przy ul. Kolskiej. 1985-1989 redaktor dwutygodnika „Szczęść Boże” publikowanego systematycznie w gablocie przed kościołem św. Wojciecha. Od 1985 współorganizator, instruktor i naczelnik Polskiej Organizacji Harcerskiej działającej przy tej parafii. Od 30 IX 1986 członek Tymczasowej Regionalnej Rady „S”, od I 1987 społecznej Niezależnej Komisji Ekologicznej w Koninie. 30 VIII 1987 współorganizator uroczystości w parafii św. Wojciecha z okazji 7. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych; 18 IV 1988 współorganizator spotkania z członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej „S” Januszem Pałubickim w pomieszczeniach plebanii kościoła św. Wojciecha. Współpracował m.in. z Prymasowskim Komitetem Pomocy Internowanym i ich Rodzinom oraz z warszawskim środowiskiem ludzi kultury niezależnej, działał w grupie kolportażowej niezależnych pism. Współorganizator Klubu Dziennikarzy Katolickich (wraz z proboszczem ks. Stanisławem Waszczyńskim, Ewą Bugno-Zaleską, Lechem Stefaniakiem i Wojciechem Zaleskim).

Po 1989 redaktor „Przeglądu Konińskiego”.

Autor książek i słuchowisk radiowych.

23 VI 1981 – 18 VIII 1982 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Murecki; 16 VIII 1983 – 2 VI 1984 w ramach KE krypt. Murecki; przez Wydz. V WUSW w Koninie w ramach SOR krypt. Układ-2; od 5 IX 1989 w ramach SOR krypt. Związkowcy, przekazano do archiwum 22 II 1990.

Elżbieta Wojcieszyk

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry