Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dobrzyński Ludwik Roman

Ludwik Roman Dobrzyński, ur. 27 I 1941 w Asino (Syberia, ZSRR). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki i Matematyki (1964), od 1969 doktor, od 1975 doktor habilitowany.

1963-1982 pracownik naukowy, następnie z-ca kierownika Zakładu Ciała Stałego w Instytucie Badań Jądrowych w Warszawie, stażysta w Instytucie Energii Atomowej w Kjeller (Norwegia), Brookheaven National Laboratory (USA), Instytucie Badań Jądrowych w Kassaccia (Włochy), na Uniwersytecie Paryż VI (Francja), w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (ZSRR). 1964-1980 członek ZNP. 1975 – 13 XII 1981 prowadził grupy młodzieżowe w KIK.

Od IX 1980 członek NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, organizator koła w zakładzie, delegat na zjazd założycielski. Od X 1980 w „S”, 1980-1981 przewodniczący „S” w zakładzie naukowym, sekretarz redakcji, autor publikacji w „Biuletynie Informacyjnym NSZZ «Solidarność»” w Instytucie Badań Jądrowych”. Od 1981 członek Rady Naukowej IBJ.

W XII 1982 zwolniony z pracy za działalność związkową. W 1983 pracownik Krajowego Biura Koncertowego, od 1983 pracownik naukowy Filii UW w Białymstoku – Uniwersytetu w Białymstoku: 1983-2007 twórca i kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego, 1990-1994 dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Od 1991 profesor. Od 1997 dyr. Działu Szkolenia i Doradztwa w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku, wielokrotny polski delegat do Komitetu Naukowego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Skutków Promieniowania Jądrowego (UNSCEAR). 2007-2008 dziekan Wydziału Fizyki. Od 1964 członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego. 1965-1967 uczestnik międzynarodowych konkursów tańca towarzyskiego. Autor publikacji naukowych z zakresu fizyki ciała stałego, m.in. współautor podręcznika ''Neutrons and Solid State Physics'' (Anglia, 1994).

Wyróżniony Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego II st. (zespołowa, 1968), Nagrodą Ministra Edukacji I st. (zespołowa, 1992), Zasłużony dla Białostocczyzny (1996), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2003).

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry