Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dobrzyński Stanisław Edmund

Stanisław Edmund Dobrzyński, ur. 5 I 1939 w Nowym Dworze Mazowieckim. Wykształcenie średnie, technik mechanik.

Mechanik samochodowy w PKS Oddział w Kluczborku.

Od IX 1980 w „S”; organizator struktur „S” w kluczborskim oddziale PKS; następnie przewodniczący KZ; z-ca przewodniczącego MKZ w Kluczborku, od III 1981 p.o. przewodniczący; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, członek ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, następnie w Nysie, zwolniony 30 IV 1982 po złożeniu wniosku o wyjazd emigracyjny. 1982–1983 zaangażowany w podziemną działalność wydawniczą i kolportaż na terenie Kluczborka (współorganizatorkami były m.in. żona Janina i Bożena Kawka); autor tekstów w piśmie „Nad Stobrawą”; 13. dnia każdego miesiąca uczestnik manifestacji pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Kluczborku.

Od VI 1983 na emigracji w Kanadzie.

Od III 1983 rozpracowywany przez  Wydz. V w ramach KE.

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Kluczbork

Opcje strony

do góry