Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dodziuk Anna

Anna Dodziuk,  ur. 7 VIII 1947 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historycznego (etnografia, 1970).

Od 1979 członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, od 1985 Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

II 1968 uczestniczka protestów studenckich przeciwko zdjęciu „Dziadów” ze sceny Teatru Narodowego, III 1968 uczestniczka protestów i organizatorka pomocy dla represjonowanych studentów. 1969–1973 pracownik Ośr. Badań nad Współczesną Rodziną Towarzystwa Planowania Rodziny, 1971–1986 w redakcji biuletynu „Poradnictwo Przedmałżeńskie i Rodzinne”. 1973–1980 terapeutka w Poradni Przedmałżeńskiej i Rodzinnej Towarzystwa Rozwoju Rodziny. 1973–1977 sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Problemy Rodziny”. 1976 uczestniczka akcji pomocy dla represjonowanych robotników Ursusa, 1976–1980 współpracownik KOR/KSS KOR, 1977–1980 redakcji „Biuletynu Informacyjnego” KOR. 1979–1981 redaktorka „Robotnika”.

VIII 1980 uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej. Od IX 1980 w „S”. Współorganizatorka „Serwisu Informacyjnego Solidarności”. 1981 wicedyr. Agencji „Solidarność”. XI–XII 1981 członek Klubów Samorządnej Rzeczypospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

XII 1981–1985 redaktorka „Informacji Solidarności”, II 1982–IV 1989 „Tygodnika Mazowsze”. 1983–1986 zatrudniona w Poradni Przedmałżeńskiej i Rodzinnej Towarzystwa Rozwoju Rodziny. 1986–2007 psychoterapeutka i trenerka w Instytucie Zdrowia i Trzeźwości Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

1994–2007 redaktor nacz. „Świata Problemów”. 2001–2004 członek UW. Od 2001 przew. Komisji Pomocy Społecznej przy Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. 2004–2010 członek Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Od 2006 założycielka i kierownik Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Prometea przy Stowarzyszeniu Profilaktyki Problemowej PROFIPRO. Od 2007 członek-założycielka Żydowskiego Stowarzyszenia B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej.

Autorka publikacji z zakresu psychologii.

Jan Olaszek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry