Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Doktór Jan

Jan Doktór, ur. 3 V 1952 w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1976), 1982-1984 doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, w 1991 doktorat, w 1999 habilitacja.

1975-1977 wychowawca w Sanatorium Neuropsychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Garwolinie; 1977-1980 w ukryciu na Mazurach, by uniknąć służby wojskowej; 1980-1981 drukarz w Drukarni Tamka w Warszawie.

W 1982 współzałożyciel i redaktor podziemnego pisma „Tygodnik Wojenny”, w 1985 – „PWA. Przeglądu Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”, 1982-1990 organizator lokali dla tych pism, redaktor techniczny, autor, 1984-1985 drukarz, tłumacz; w 1982 i 1984 zatrzymywany i przesłuchiwany. 1985-1995 tłumacz z jęz. niemieckiego książek religioznawczych i filozoficznych.

Od 1996 pracownik naukowy w Żydowskim Instytucie Historycznym.

Autor artykułów i książek z dziedziny judaistyki, m.in. ''W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan'' (1996), ''Śladami Mesjasza-apostaty'' (1998), ''Początki chasydyzmu polskiego'' (2004), wydawca rękopisów Jakuba Franka, żydowskiego heretyka z XVIII w. (1996-1997), redaktor naczelny „Kwartalnika Historii Żydów”.

Wyróżniony Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry