Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Domagała Zdzisław Seweryn

Zdzisław Seweryn Domagała, ks., ur. 8 III 1942 w Suliszce k. Radomia, zm. 30 XII 2003 w Radomiu. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, w 1966 święcenia kapłańskie, w 1977 doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

1966-1969 wikariusz w parafii św. Mikołaja w Szewnej, 1969-1971 w parafii Świętego Krzyża w Kozienicach, 1971-1982 w parafii św. Jana w Radomiu. Po VI 1976 uczestnik akcji pomocy represjonowanym robotnikom (we współpracy z Bogdanem Borusewiczem). Od 1976 duszpasterz akademicki. 2 III 1977 sygnatariusz petycji oprac. przez ks. Macieja Pachnika i ks. Lucjana Wojciechowskiego do Sejmu PRL przeciwko ukazywaniu Kościoła katolickiego w środkach masowego przekazu w negatywnym świetle. W 1978 współorganizator pierwszej radomskiej pielgrzymki na Jasną Górę; organizator wykładów TKN w Radomiu (w kontakcie ze Zdzisławem Szpakowskim), w X 1978 – kursu dla studentów, tzw. kręgu biblijnego. Od 1979 w ramach Duszpasterstwa Akademickiego współorganizator (z o. Hubertem Czumą) spotkań m.in. ze Stefanem Kisielewskim, Andrzejem Wielowieyskim, przedstawicielami ROPCiO, Ruchu Młodych Katolików; kolporter pism niezależnych („Opinia”, „Bratniak”, „Gospodarz”); w kontakcie z krakowskim SKS przez Jarosława Zadenckiego.

Po 13 XII 1981 rewizja w mieszkaniu. Od 1982 organizator parafii Matki Bożej Częstochowskiej w radomskiej dzielnicy Kaptur, 1984-1996 proboszcz tej parafii.

Od 1994 uczestnik, jako kapelan, w ok. 10 konwojach z pomocą humanitarną do państw b. ZSRS (Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja) organizowanych przez fundację Pomost – Pomoc Polakom na Wschodzie. 1996-2003 rezydent w parafii św. Jana w Radomiu, duszpasterz chorych na cukrzycę.

1980-1984 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Medyk.

Krzysztof Busse

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry