Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Domagała Marek

Marek Domagała, ur. 6 VIII 1959 w Częstochowie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Organizacji i Zarządzania (1985).

Od IX 1980 współinicjator utworzenia NZS w AGH, do XII 1981 wiceprzewodniczący; 17 V 1981 współorganizator Białego Marszu w Krakowie po zamachu na Jana Pawła II, spotkań (m.in. z Wojciechem Ziembińskim, Jackiem Kuroniem, konsulem USA); XII 1980 – XII 1981 przewodniczący Krakowskiej Rady Koordynacyjnej NZS; w II 1981 uczestnik strajku o rejestrację NZS; XI/XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu, na AGH, wiceprzewodniczący KS; autor w piśmie NZS AGH „Od Nowa”.

13 XII 1981 po strajku na AGH do 15 XII 1981 uczestnik (z grupą studentów) strajku w Hucie im. Lenina, następnie współorganizator Niezależnych Grup Oporu NZS. Od 14 X 1982 organizator i współprzewodniczący Ruchu Oporu NZS, na początku 1983 współorganizator i współprzewodniczący Krakowskiej Rady RO NZS; współorganizator i uczestnik kilkudziesięciu akcji protestacyjnych oraz manifestacji, m.in. 13. dnia każdego miesiąca w Krakowie, następnie w Nowej Hucie, 17 II 1983 (w rocznicę rejestracji NZS) marszu z kościoła oo. dominikanów do tzw. miasteczka studenckiego, akcji malowania na murach. 1982-1985 autor w „Kurierze Studenckim”, drukarz, do 1985 kolporter wydawnictw podziemnych („Barykada”, „Krzyk” „Hutnik”). Wielokrotnie wzywany na przesłuchania, kilkakrotne rewizje, 2-krotnie zatrzymany na 48 godz.; w trakcie zatrzymania w VI 1983 (przed pielgrzymką Jana Pawła II) pobity.

Od 1991 właściciel firmy Computer Center w Częstochowie. 2006-2010 radny Miasta Częstochowa, przewodniczący Komisji Skarbu. Od 2008 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia NZS 1980. Od II 2011 pełnomocnik partii PJN w Częstochowie. Od 2012 założyciel i przewodniczący Ruchu Wolności w Częstochowie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017).

1983-1987 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Młodzi.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry