Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Domagała Jerzy Kazimierz

Jerzy Kazimierz Domagała, ur. 18 XI 1942 w Łodzi. Ukończył Technikum Budowlano-Drogowe w Łodzi (1969).

1960–1972 stolarz, mistrz w Łódzkich Fabrykach Mebli, 1972–1973 w USA, 1975–1984 brygadzista, referent w Warszawskich Zakładach Sprzętu Ortopedycznego Oddział Terenowy nr 2 w Łodzi.

Od XI 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od 28 I 1981 KZ, od 11 VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek Zarządu Sekcji Służby Zdrowia przy ZR. Jesienią 1981 współzałożyciel klubu dyskusyjnego niezależnego pisma „Propozycje i Dyskusje”. 1981–1989 współpracownik KPN.

14 XII 1981 – 1987 uczestnik spotkań działaczy związkowych i opozycyjnych w mieszkaniu Mirosława Michałowskiego; drukarz i kolporter ulotek oraz plakatów. 1982–1986 kolporter podziemnych pism, m.in. „Akcja Konspiracyjna”, „Arka”, „Biuletyn Łódzki”, „Głos Łodzi”, „KOS”, „Między Przystankami”, „Opoka”, „Prześwit”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych ”, „Tygodnik Mazowsze”, łódzka „Solidarność Walcząca”, „Solidarni. Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Wojenne”, „Wola”, „Wolna Solidarność” w miejscach pracy i w Łodzi. XII 1982 drukarz podziemnego pisma „Związkowiec”. 1983–1984 autor zdjęć manifestacji w Łodzi (zdjęcia z 1983 wydało w formie albumu w 1986 podziemne wydawnictwo Arka w Łodzi). VII 1984 zwolniony z pracy. 1984–1985 mistrz produkcji w Miejskim Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Łodzi. 1985 kierownik sklepu w Łódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego, gdzie prowadził punkt kolportażu podziemnych pism. 1985–1986 majster robót stolarskich w Łódzkim Przedsiębiorstwie Budowlanym Północ, 1986–1987 w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Oddziału Gastronomii PSS Społem w Łodzi. 1987–1990 na emigracji w RFN.

1990–1995 stolarz w Łódzkim Przedsiębiorstwie Usług Socjalnych Budownictwa, 1995–1996 w Pracowniach Konserwacji Zabytków BHZ Sp. z. o.o. w Łodzi, 1996–1997 mistrz w Zakładzie Robót Publicznych tamże, 1998 majster budowlany w Pracowni Konserwacji Zabytków tamże, 1998–1999 stolarz w Zakładzie Usług Pomocniczych Urzędu Miasta Łodzi, 1999 w Łódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego SA, 2000 mistrz w Swedwood Poland Oddział Konstantynów Łódzki, 2002 brygadzista w Strug Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Paweł i Teresa Szczepaniak w Łodzi, 2004 referent w Urzędzie Miasta Łodzi. Od 2007 na emeryturze. 1996–2001 w KPN – Obóz Patriotyczny, 2001 w KPN – Ojczyzna, 2001–2006 w LPR, od 2008 w PiS. 2006–2008 członek stowarzyszenia Forum dla Ojczyzny. Od 2008 członek-założyciel Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956–1989.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

XI 1973 – VI 1975 rozpracowywany przez Wydz. II KM MO w Łodzi w ramach KE krypt. Alaska.

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry