Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Domagalski-Łabędzki Włodzimierz

Włodzimierz Domagalski-Łabędzki, ur. 4 V 1957 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii (1981), Instytut Bibliotekoznawstwa (1987).

IX 1980 – 1981 działacz NZS na UŁ, I/II 1981 uczestnik strajku studentów łódzkich uczelni o rejestrację NZS; 1981-1983 nauczyciel historii w szkołach podstawowych nr 24 i 184 w Łodzi, 1983-1990 pracownik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.

Od 1983 członek TKZ „S” w WiMBP, współorganizator samokształcenia w łódzkim środowisku studenckim, organizator kolportażu wydawnictw podziemnych. Od końca 1985 współpracownik, następnie zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej, współzałożyciel (z Krzysztofem Napieralskim i Piotrem Jaworskim) łódzkiego Oddziału SW. 1985-1989 współorganizator (m.in. Piotrem Jaworskim i K. Napieralskim) hurtowej sieci kolportażu wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Solidarności Walczącej”, książek wydawnictw m.in. Officyna Liberałów, Niepodległość, Wers, Prawy Margines, Krąg, hurtowej sieci kolportażu wydawnictw podziemnych w Łodzi, organizator drukarni i Radia SW, nadawca audycji radia podziemnego na terenie Łodzi. 1987-1989 redaktor podziemnych pism: „Wolność”, w 1988 „Unia”, 1989-1990 „Solidarność Walcząca” (Poznań). W stałym kontakcie z czołowymi działaczami SW, m.in. Kornelem Morawieckim, Jadwigą Chmielowską, Maciejem Frankiewiczem. 1987-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Łodzi, redaktor „Informatora Duszpasterstwa Ludzi Pracy”.

W 1990 współzałożyciel Liberalno-Konserwatywnego Klubu Politycznego w Łodzi, redaktor pisma „Prawa Wolna”. W 1990 w Partii Wolności, 1990-1991 w PC, przewodniczący, członek Zarządu regionalnego PC w Łodzi. Od 2003 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa, od 2006 współpracownik Stowarzyszenia Pokolenie, od 2008 działacz Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. 2006-2008 łódzki pełnomocnik Encyklopedii Solidarności, 2008-2010 mazowiecki; 2008-2010 członek redakcji ES.

Autor publikacji dot. historii opozycji demokratycznej, „S” i NZS, m.in. ''Kartki Trautmana. Sierpniowy strajk w MPK w 1980 r.'' (Łódź 2005), ''„Biuletyn Łódzki”'' (Łódź 2006), ''Między Przystankami'' (Łódź 2006), ''Studenci 1981. NZS w oczach Partii i SB'' (wspólnie z Radosławem Petermanem, Łódź 2006), ''Kryptonim „Heca”. Pacyfikacja strajku studentów łódzkich na Wydziale Prawa UŁ'' (wspólnie z Adamem Hohendorffem, Wiesławem Maciejewskim i Piotrem Wojtczakiem, Łódź 2006), ''Geneza NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze'' (Warszawa 2010). Inicjator i współrealizator dokumentacji tamtego okresu, w tym filmów dokumentalnych.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Tadeusz Stefanowski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry