Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Doroszewska Urszula

Urszula Doroszewska, ur. 2 XII 1954 w Warszawie. Absolwentka Wydz. Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim (1978).

1977-1980 współpracownik KSS KOR, redaktor „Głosu”. Od 1978 członek warszawskiego SKS.

1980-1981 w zespole redakcyjnym niezależnego pisma „Wiadomości Dnia” wydawanego przez Ośrodek Badań Społecznych przy „S” Regionu Mazowsze.

Autorka publikacji (pod pseudonimami, m. in. B. L., B. Lanckorońska, Ciotka Aniela, Dorota Ural, Grzegorz Gracjan, Hieronim Rogowski, Sasza) w pismach podziemnych: „Wiadomościach” (1982-1990), „Głosie” (1985-1987), „ABC” (1987). 1984-1985 pracownik Autorskich Pracowni Architektonicznych; 1986-1991 redaktor Wydawnictwa Archidiecezji Warszawskiej.

1992-2002 pracownik, a nast. członek Zarządu Fundacji IDEE w Warszawie. Od 2007 zastępca dyr. Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta RP.

Od 19 V 1976 rozpracowywana przez Wydz. III/III-2 KS MO w ramach SOR/KE krypt. Doro.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry