Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Doroszuk Jerzy

Jerzy Doroszuk, ur. 20 XII 1958 w Szczecinie. Ukończył II LO w Gdańsku (1979).

1980–1981 student Wydz. Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, w NZS.

17 VI 1982 zatrzymany za malowanie poprzedniej nocy haseł solidarnościowych na murach, 19 VI 1982 aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku. 10 IX 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 4 lata pozbawienia wolności. Od 28 IX 1982 w ZK w Potulicach. 26 IV 1983 przerwa w odbywaniu kary na 3 mies. udzielona przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. 25 VII 1983 przerwa w odbywaniu kary na dalsze 6 mies. udzielona przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. 3 VIII 1983 złagodzenie kary pozbawienia wolności do 2 lat przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. 23 I 1984 przerwa w odbywaniu kary na 3 mies. udzielona przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. 4 V 1984 ponownie w ZK w Potulicach. Od 29 V 1984 w ZK w Braniewie. 9 VIII 1984 zwolniony na mocy amnestii.

1 V 1985 zatrzymany, nast. aresztowany podczas solidarnościowej demonstracji, która na kilkanaście minut przerwała oficjalny pochód w al. Zwycięstwa w Gdańsku. 2 V 1985 skazany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska na 3 mies. aresztu. Osadzony w w AŚ w Gdańsku, nast. w ZK w Gdańsku-Przeróbce. 1 VIII 1985 zwolniony.

1986–1990 brygadzista, nast. kierownik zakładu w Technicznej Spółdzielni Pracy Wodnik w Gdyni. Od 1991 własna działalność gospodarcza.

22 VI 1982–9 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Klatka/Klątwa.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry