Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Doroszuk Jerzy

Jerzy Doroszuk, ur. 20 XII 1958 w Szczecinie. Ukończył II LO dla Pracujących w Gdańsku (1979), 1979-1982 student Wydz. Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej.

XI 1977 – IX 1978 malarz konserwator w Stoczni Remontowej Radunia w Gdańsku.

Od jesieni 1980 (podczas studiów na Politechnice) w NZS.

16/17 VI 1982 wraz z Grzegorzem Lesińskim malował solidarnościowe i antyreżimowe hasła na ścianach wysokościowca w Gdańsku; 19 VI 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 10 IX 1982 przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazany w trybie doraźnym na 4 lata więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Potulicach; 26 IV 1983 – 4 V 1984 przerwa w odbywaniu kary w związku chorobą matki, podjął naukę w Policealnym Studium Ogrodniczym w Pruszczu Gdańskim; od 4 V 1984, po przerwie, ponownie osadzony w ZK w Potulicach, następnie w ZK w Braniewie, zwolniony 9 VIII 1984 na mocy amnestii. 1 V 1985 zatrzymany w związku z udziałem w manifestacji „S”, 2 V 1985 skazany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń w Gdańsku na 3 mies. aresztu, osadzony w AŚ w Gdańsku i w ZK Gdańsk-Przeróbka.

22 VI – 9 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Klatka, nr rejestracyjny 44453.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry