Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dowgiałło Krzysztof

Krzysztof Dowgiałło, ur. 30 VI 1938 w Nowomalinie k. Ostroga (obecnie Ukraina). Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Architektury (1962).

1963-1967 architekt w Wlk. Brytanii, Francji i Algierii, 1967-1983 w Miastoprojekcie Gdańsk.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, delegat do MKS, od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD; związany z grupą Andrzeja Gwiazdy.

13-16 XII 1981 uczestnik strajku w SG, po pacyfikacji 16 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, z powodu choroby serca przeniesiony do szpitala ZK w Bydgoszczy, w V 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku na 4 lata więzienia, osadzony w ZK w Potulicach, wydawca więziennej gazetki „Pilnik”; w 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. W 1983 zwolniony z pracy; współzałożyciel Spółdzielni Twórczość Architektoniczna. W VI 1984 aresztowany, zwolniony w VII 1984 na mocy amnestii. Od 1985 redaktor „Biuletynu Terytorialno-Związkowego Komitetu Samoobrony Społecznej «Gryps»”. 1986-1988 członek RKK Gdańsk, przedstawiciel gdańskiej RKK w TKK. W V i VIII 1988 uczestnik strajków w SG.

1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, m.in. w Komisji Konstytucyjnej i Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej. 1990-1992 delegat na kolejne WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, delegat na kolejne KZD, członek KK. 1990-2005 w ROAD/UD/UW. 1990-2002 radny Miasta Sopot z list kolejno: KO, UD, UW. 1989-1993 wiceprzewodniczący Światowej Konfederacji Pracy. Prowadzi własną firmę Dowgiałło & Swerpel, od VII 1999 Krzysztof Dowgiałło. Pracownia Architektoniczna.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

8 V 1982 – 5 V 1989 rozpracowywany przez Inspektorat 2 KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Dubler/Skazany.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry