Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Drabarek Krzysztof Karol

Krzysztof Karol Drabarek, ur. 20 I 1959 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (1983).

1979-1980 współpracownik KPN, odpowiedzialny za organizację manifestacji, przygotowanie ulotek, plakatowanie.

1980-1981 kolporter niezależnych pism i książek w Gmachu Głównym PW; w 1981 członek założyciel Klubu Służby Niepodległości. III-XII 1981 szef służby porządkowej NZS PW, w V 1981 organizator, przewodniczący I Kiermaszu i Wystawy Wydawnictw Niezależnych. Od IX 1981 w NZS, członek Komisji Wydziałowej MEL; XI-XII 1981 uczestnik, szef służby porządkowej PW podczas strajku radomskiego.

13 XII 1981 współorganizator wywożenia sprzętu z siedziby KKK NZS przy ul. Szpitalnej w Warszawie i z NZS PW; współorganizator manifestacji patriotycznych w Warszawie, m.in. 1 i 3 V 1982, 31 VIII 1982; 1982-1983 współpracownik Grup Oporu Solidarni, odpowiedzialny za organizowanie papieru, druku, kolportaż. 1983-1990 pracownik techniczny Wydz. MEL PW. 1984–1989 w „S”, kolporter.

1990-2003 prezes Zarządu Doświadczalnych Warsztatów Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych Sp. z o.o.; 1990-1998, 2005-2006 radny Rady Miasta Pruszkowa, 1998-2002 Rady Powiatu Pruszkowskiego. 1990-1992 w ZChN; w 1992 członek założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Reaktywowania i Rozwoju Szkoły Szybowcowej w Bezmiechowej. Od 1995 w ROP; od 2004 członek Rodziny Katyńskiej. Od 2004 pracownik techniczny Instytutu Technologii Lotnictwa Wydz. MEL PW. W 2006 współinicjator nadania Domowi Studenckiemu Mikrus im. Teodora Klincewicza; w tym samym roku członek założyciel, członek Zarządu Stowarzyszenia Klub NZS PW.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry