Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dragon Wanda

Wanda Dragon, ur. 10 VI 1940 w Dawidowie (obecnie dzielnica Lwowa, Ukraina). Ukończyła LO im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu (1958).

1958-1960 pracownik zakładu krawiecko-kuśnierskiego w Bytomiu, 1960-1966 starszy referent w Inspektoracie Oświaty w Bytomiu, 1966-1968 bez zatrudnienia, 1968-1972 inspektor kadrowy w Katowickim Zarządzie Aptek, 1973-1976 inspektor Wydz. Gospodarki Komunalnej MRN w Bytomiu, 1977-1980 bez zatrudnienia, 1980-1981 samodzielny referent ds. sprzedaży w Foto-Pam Bytom.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego w Foto-Pam, następnie oddelegowana do pracy w MKZ Bytom.

Od 13 XII 1981 w ukryciu w Bytomiu: kolporterka podziemnych odezw, apeli i ulotek, „Biuletynu Informacyjnego TKK Bytom” i in.; 13 II 1982 zatrzymana, przewieziona do KM MO w Bytomiu, przetrzymywana w KW MO w Katowicach, następnie w AŚ w Katowicach, 17 III 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazana na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. 1982-1985 ponownie kolporterka (we współpracy m.in. z Janem Uchańskim) podziemnych wydawnictw (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „RIS”), 26 VII 1985 aresztowana, przewieziona do WUSW w Katowicach, następnie w AŚ w Katowicach, 25 X 1985 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach skazana na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata.

Od XII 1986 na emigracji w RFN, do 1988 bezrobotna, 1988-2005 zatrudniona w Deutsche Nationalbibliothek we Frankfurcie n. Menem; od 2005 na emeryturze.

Katarzyna Drogoń-Lepich

Region Śląsko-Dąbrowski, Bytom

Opcje strony

do góry