Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15648,Dramowicz-Piotr.html
2023-10-01, 08:06

Dramowicz Piotr

Piotr Dramowicz,  ur. 21 VI 1948 w Gorzowie Wielkopolskim, zm. 21 II 2016 w Sosnowcu. Ukończył ZSZ w Kostrzycach (1969).

1967–1993 górnik w KWK Czerwone Zagłębie w Sosnowcu/KWK Porąbka-Klimontów. W 1979 ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń w Dąbrowie Górniczej za publiczne spalenie legitymacji zw. zaw.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ; VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

XII 1981 – XII 1982 współzałożyciel i wydawca (z Kazimierzem Jaworem i Edwardem Piotrowskim) podziemnego pisma „Orła Wrona nie Pokona”. 1982–1992 redaktor nacz., autor, organizator kolportażu i kolporter podziemnego pisma „Cios”; kolporter w zakładzie podziemnych pism, m.in. „Wolny Związkowiec”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”. 21 II 1982 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Katowicach, Jastrzębiu-Szerokiej i Uhercach (18 IV 1982 brał udział w buncie internowanych), 30 IV 1982 zwolniony. 1982–1989 członek TKZ. 18 I 1986 skazany przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu na 1 rok i 6 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu za czynny opór i znieważenie funkcjonariusza MO. 1983–1989 współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele św. Joachima w Sosnowcu. 1984–1986 kilkukrotnie organizował (z Wojciechem Płaskim) emisje audycji podziemnego Radia „S” w dzielnicy Sosnowiec-Zagórze. Wielokrotnie zatrzymywany, karany przez kolegium ds. wykroczeń. 1988 współinicjator wmurowania Tablicy Katyńskiej w kościele św. Joachima. 1989–1990 członek Tymczasowej KZ.

W 1989 członek KO w Sosnowcu. I 1990 – IV 1992 przew. KZ w KWK Porąbka-Klimontów; w II 1990 delegat na III WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 1993 na emeryturze.

5 III 1984 – 25 IX 1989 rozpracowywany przez p. V-2 MUSW w Sosnowcu w ramach SOS/SOR krypt. Kryształ.

Tomasz Gonet

Region Śląsko-Dąbrowski, Sosnowiec

Opcje strony