Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Draus Jan

Jan Draus, ur. 25 III 1952 w Kolbuszowej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1976); w 1980 doktorat, w 1994 habilitacja, od 2000 prof.

1980-1987 i od 1994 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1984-1996 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 1976-1980 działacz opozycji. 1977-1980 wykładowca TKN.

Od IX 1980 w „S”; w 1981 przewodniczący KZ przy WSP. 1980-1983 przewodniczący Stowarzyszenia im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie.

1982-1989 współpracownik RKW w Rzeszowie. Publicysta w pismach podziemnych; 1988-1992 członek Diecezjalnej Rady Kultury; 1988-1989 redaktor naczelny kwartalnika społecznego „Ultimatum”.

1989-1990 redaktor naczelny tygodnika „San”, 1990-1993 dyr. i redaktor naczelny Polskiego Radia i Telewizji w Rzeszowie, 1994-1998 wiceprezes Radia Rzeszów SA. W 1989 założyciel KO w Rzeszowie, 1990-1993 członek KO przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie i Krajowego KO. W 1992 inicjator i współzałożyciel Stowarzyszenia Radia Publicznego w Polsce. 1991-1993 senator RP; członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu i wiceprzewodniczący delegacji polskiej; 1990-1999 przewodniczący Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie; 1999-2006 członek Kolegium IPN w Warszawie; od 1995 redaktor naczelny „Studiów Rzeszowskich”; od 1997 założyciel i dyr. Instytutu Europejskich Studiów Społecznych w Rzeszowie. Od 2001 pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 1999 członek Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN; od 2001 rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Stypendysta Fundacji Jana Pawła II. Członek SDP.

Autor ok. 150 książek i publikacji naukowych z zakresu historii wychowania i najnowszej historii politycznej.

Laureat Nagrody Miasta Rzeszowa (1991).

Do 23 XI 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Adam; od 22 XII 1977 przez Wydz. II KW MO w Rzeszowie w ramach KE/SOR; 16 IV 1986 – 11 XII 1989 przez Wydz. III/IV WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Redaktor.

Wanda Tarnawska

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry