Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Drewniak Ryszard Władysław

Ryszard Władysław Drewniak, ur. 25 IX 1952 w Micharzewie k. Wągrowca. Ukończył LO w Strzelcach Krajeńskich (1975).

1971-1972 wiertacz naftowy w Państwowym Przedsiębiorstwie Poszukiwania Ropy i Gazu w Pile, 1973-1974 zaopatrzeniowiec Spółdzielni Remontowo-Budowlanej Robotnik Robotnik "Robotnik", pismo Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS Łódź, podtytuł: „Pismo Łódzkiej Organizacji PPS”, sygnowane przez wydawnictwo Wiedza, wydawane 11 XI 1987 – 12 IV 1990 w Łodzi. w Strzelcach Krajeńskich, 1974-1979 Kombinatu Rolnego tamże, 1979-1981 Kombinatu PGR Banie-Lubanowo.

26-28 VIII 1980 uczestnik strajku w KPGR, od IX 1980 w „S”: przewodniczący Komitetu Założycielskiego w KPGR, następnie KZ; od 1981 przewodniczący Sekcji Rolnej w ZR Pomorze Zachodnie, pracownik Biura Interwencji; współzałożyciel niezależnego pisma „Biuletyn Rolny”; w XII 1980 organizator Zjazdu Krajowego Sekcji Rolnych i Obsługi Rolnictwa „S”; w 1981 sygnatariusz porozumienia z ministrem rolnictwa ws. układu zbiorowego.

13-14/15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, członek MKS, odpowiedzialny za noclegi, wyżywienie, negocjacje; 15 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Szczecinie, następnie w Inowrocławiu i Bydgoszczy, 4 III 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 1,5 roku więzienia, po apelacji prokuratorskiej na 2,5 roku, osadzony w ZK w Koronowie, następnie w Potulicach, w III 1983 zwolniony na 6-mies. przerwę zdrowotną, w VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. Kolporter wydawnictw podziemnych; 4 IV 1984 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny.

Od 1984 na emigracji w Szwecji: 1984-1988 technik w Tann Sweden AB; organizator pomocy finansowej, lekarstw, materiałów drukarskich na potrzeby podziemnej „S”; 1988-1989 kronikarz wydarzeń w Polsce dla gazety „Gefle Dagblad”. Od 1989 na emeryturze; mecenas działalności społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

11 I 1981 – 3 X 1983 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Osiłek; w1983 przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. SAAB.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Banie

Opcje strony

do góry