Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Drost Zdzisław

Zdzisław Drost, ur. 4 VII 1958 w Robaczynie k. Kościana. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydz. Ekonomiki i Organizacji Zarządzania (1984).

1984-1989 pracownik Zakładu Inwestycji Budowlanych Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lesznie. 1977-1982 członek Stowarzyszenia Pax w Lesznie. Od 1980 związany z KPN, współpracownik Romualda Szeremietiewa.

X 1980 – 1981 współpracownik MKZ „S” Regionu Leszczyńskiego, następnie ZR; uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych; od VII 1981 członek Regionalnego KOWzP.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., od 6 I 1982 w Głogowie, 19 II 1982 zwolniony. We IX 1982 współzałożyciel, następnie członek TZR „S” w Lesznie, organizator druku, kolportażu pisma „Komunikaty TZR w Lesznie”; 10 XII 1982 zatrzymany, 12 XII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Lesznie i Poznaniu, skazany wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych tamże na 1,5 roku w zawieszeniu na 2 lata. Od X 1983 ponownie członek TZR, organizator kolportażu wydawnictw podziemnych w Regionie. W 1985 współzałożyciel Regionalnej Fundacji Pomocy Represjonowanym im. ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki w Lesznie; 1988-1990 organizator sieci kolportażu „Solidarności Leszczyńskiej”, następnie „Gazety Leszczyńskiej”, współpracownik Eugeniusza Matyjasa, Waldemara Handke, R. Szeremietiewa. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany.

1989-1990 prezes KO „S” Regionu Leszczyńskiego, 1990-1993 radny z listy KO, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesznie, 1990-1992 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Leszczyńskiego, organizator, przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie; 1997-2001 w SKL, członek Koła tamże. 1989-1991 pracownik ZR „S” w Lesznie, 1991-1993 kierownik Wojewódzkiego Biura Wyborczego, od 1993 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (od 1999 RIO w Poznaniu).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2007).

8 X 1981 – 26 X 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Lesznie w ramach SOR krypt. Pomocnicy; 15 XII 1982 – 7 XII 1983 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lesznie w ramach SOR krypt. Komunikat; 8 II 1985 – 4 II 1987 przez Wydz. III WUSW w Lesznie w ramach SOR krypt. Ptak, włączona do SOR krypt. Aktywiści, 6 III 1987 – 4 IX 1989 do SOR krypt. Polip.

 

Waldemar Handke

Region Leszno, Leszno

Opcje strony

do góry