Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Drozd Janusz

Janusz Drozd, ur. 13 XI 1960 w Ropience k. Leska. Ukończył Liceum Zawodowe w Pińczowie (1979).

1979-1984 pracownik Huty Katowice, 1980-1982 zasadnicza służba wojskowa.

1982-1984 po powrocie do pracy w HK współpracownik TKZ „S”; w IV 1984 dyscyplinarnie zwolniony z pracy i skazany na grzywnę przez kolegium ds. wykroczeń za niszczenie materiałów propagandowych Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR w HK. 1985-1989 kurier, kolporter wydawnictw podziemnych między Warszawą a Śląskiem (m.in. hurtowe ilości książek NOWej), kolporter na Śląsku. W 1986 skazany przez kolegium ds. wykroczeń za udział w manifestacji pod KWK Wujek. 1985-1989 pracownik Zakładów Naprawczych Przedsiębiorstwa Robót Górniczych Mysłowice Filia Dąbrówka Mała.

W 1989 członek Zakładowego Komitetu Założycielskiego „S” w ZNPRG. Od 1989 przywrócony do pracy w HK, członek KZ „S”.

Tomasz Gonet

Region Śląsko-Dąbrowski, Dąbrowa Górnicza

Opcje strony

do góry