Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Druć Jan

Jan Druć, ur. 24 III 1945 w Kiełbaskach k. Grodna. 1961-1964 uczeń Technikum Rolniczego w Olecku.

1965-1967 zasadnicza służba wojskowa, 1967-1985 zatrudniony w Hucie Batory w Chorzowie.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, członek Komitetu Założycielskiego w HB, następnie wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej Wydz. Rurowni, członek KZ w HB, z ramienia „S” Zakładowej Komisji Porozumiewawczej HB. Od III 1981 członek Regionalnego KOWzP; w VII i XII delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; pod koniec XI 1981 uczestnik akcji plakatowej w pobliżu HB, zatrzymany, przewieziony do KM MO w Chorzowie, aresztowany, następnie przewieziony do AŚ w Zabrzu, zwolniony po 2 dniach w wyniku starań Komisji Interwencji przy ZR „S”. 1981-1985 członek KPN, koordynator struktur KPN w Chorzowie; organizator i koordynator kolportażu wydawnictw niezależnych, kolporter na terenie HB pism zakładowych, m.in. „Wolnego Związkowca”, założyciel i organizator działającej do 1985 biblioteki wydawnictw niezależnych w swoim mieszkaniu w Chorzowie.

13 XII 1981 otrzymał kartę mobilizacyjną do służby w organach MO, wcielony do ZOMO w Katowicach. 14 i 15 XII 1981 uczestnik akcji ZOMO w KWK Wieczorek i Jastrzębie, w Hucie Katowice i Hucie Baildon, 16 XII 1981 uczestnik pacyfikacji KWK Wujek: odmówił wykonania rozkazu i samowolnie opuścił stanowisko, 16 XII 1981 zatrzymany w koszarach, przewieziony do KM MO w Chorzowie, po przesłuchaniu zwolniony, 17 XII 1981 ponownie zatrzymany, aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, 15 II 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 1 rok więzienia, osadzony w ZK w Częstochowie; zwolniony z pracy; 20 X 1982 zwolniony warunkowo na okres próbny, przywrócony do pracy. 1982-1985 kolporter wydawnictw podziemnych, udostępnił swoje mieszkanie na punkt kontaktowy.

Od IV 1985 na emigracji w Australii, od 1985 zatrudniony w Fabryce Okien w Sydney. 1985-1986 członek Biura Informacyjnego „S” tamże, uczestnik demonstracji przeciwko stanowi wojennemu przed Konsulatem PRL w Sydney, współorganizator pomocy dla Polaków w kraju; w 2004 członek założyciel organizacji Nasza Polonia, następnie członek Zarządu; od 1998 członek Zarządu Klubu Polskiego w Sydney, od 2007 wiceprezes.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Chorzów

Opcje strony

do góry