Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Drwal Radosław Łukasz

Radosław Łukasz Drwal, ur. 2 X 1946 w Lublinie, zm. 23 V 1992 w Kazimierzu Dolnym. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia (1969), w 1977 doktorat.

W 1969 psycholog w Przychodni Neurologicznej w Lublinie, od 1969 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydz. Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ „S” Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty w Instytucie Psychologii UMCS; członek Tymczasowego Zespołu Koordynacyjnego „S” PNTiO na UMCS; od X 1980 członek Uczelnianego Komitetu Założycielskiego, przewodniczący Koła „S” na Wydz. Pedagogiki i Psychologii, XII 1980 – V 1981 członek KZ, następnie Komisji Rewizyjnej. Współredaktor niezależnego biuletynu informacyjnego UMCS „Solidarność Uniwersytecka” oraz pisma „Miesiące”; członek grupy ekspertów przy ZR Środkowo-Wschodniego. Od IX 1981 pierwszy demokratycznie wybrany przez pracowników dyr. Instytutu Psychologii UMCS.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, następnie w Lublinie, zwolniony 10 IV 1982; 20 IV 1982 odwołany ze stanowiska dyr. Instytutu Psychologii. 1982-1988 działacz TKZ: w 1982 założyciel, redaktor i wydawca podziemnego pisma „Kontrapunkt. Pismo NSZZ «Solidarność» Szkół Wyższych w Lublinie”; 1982-1983 łącznik ze Społeczną Komisją Nauki w Warszawie; kolporter wydawnictw podziemnych w swoim instytucie; 2-krotnie przesłuchiwany. Od IX 1988 członek Grupy Roboczej na rzecz Relegalizacji „S” UMCS.

1989-1991 delegat na kolejne WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek Prezydium ZR, w IV 1990 delegat na II KZD, członek KK (do X 1991).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry