Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Drzewiecki Mirosław

Mirosław Drzewiecki, ks., ur. 6 III 1940 w Rudni k. Łucka (obecnie Ukraina). Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, w VI 1964 święcenia kapłańskie. 1968-1974 student Wydz. Teologicznego (teologia pastoralna, homiletyka) i Wydz. Humanistycznego (filologia polska) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

1964-1966 wikariusz i katecheta w parafii w Kudowie-Zdroju, 1966-1968 wikariusz i duszpasterz akademicki w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej we Wrocławiu, 1974-1989 duszpasterz w ramach Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego (Pod Czwórką) we Wrocławiu, 1974-1976 diecezjalny duszpasterz nauczycieli, 1976-1984 sędzia prosynodalny, 1974-1998 wykładowca w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, od 1976 asystent w katedrze Teologii Pastoralnej także; 1975-1985 kaznodzieja katedralny.

VIII 1980 – XII 1981 duszpasterz studentów i pracowników naukowych wrocławskich uczelni, wspierał ich również w czasie strajków.

13 I 1982 odprawił Mszę za Ojczyznę (pierwszą w Polsce) w miesięcznicę wprowadzenia stanu wojennego i wygłosił kazanie patriotyczne; treść kazania w odpisach i nagraniach oraz w prasie podziemnej rozpowszechniano w kraju i wśród Polonii oraz emitowano w Radiu Wolna Europa. Po 13 XII 1981 współpracownik Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu. 18 I 1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu wszczęła wobec niego śledztwo w trybie doraźnym, 15 II 1982 zawieszone ze względu na stan zdrowia, podjęte ponownie 11 V 1982 w związku z kolejnymi kazaniami (8 i 9 V 1982) w katedrze wrocławskiej; 11 V 1982 zatrzymany w AŚ KW MO we Wrocławiu, 12 V 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia, postępowanie sądowe toczące się od 6 VII 1982 zawieszono 29 VII 1983 na mocy amnestii. W 1983 organizator Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele św. Marcina we Wrocławiu, w ramach DŚT współorganizator (w pomieszczeniach kościelnych i domach prywatnych) spotkań literackich, spektakli teatralnych, koncertów i wystaw. Od 1985 rektor kościoła św. Marcina, 1985-1998 opiekun galerii Na Ostrowie.

1993-1998 założyciel, następnie dyr. Katolickiego Radia Rodzina. Od 1998 proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej we Wrocławiu-Zalesiu.

Odznaczony m.in. medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Stanisław Antoni Bogaczewicz

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry