Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Drzycimski Andrzej

Andrzej Drzycimski, ur. 30 X 1942 w Chełmży. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Humanistyczny (1965), doktorat (1976), habilitacja na Wydz. Historii UMK (1997).

1957–1963 podharcmistrz, drużynowy, szczepowy w ZHP.

1965–1966 pracownik Biblioteki Gdańskiej PAN, 1966 kierownik ruchu turystycznego w Muzeum KL Stutthof, 1966–1968 pracownik naukowy Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, 1969–1972 instruktor w Stowarzyszeniu PAX, 1973–1982 redaktor, publicysta, kierownik oddziału gdańskiego redakcji „Wrocławskiego Tygodnika Katolików”, 1976–1982 członek SDP.

VIII 1980 jako dziennikarz obecny podczas strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, sygnatariusz deklaracji solidarnościowej środowiska dziennikarskiego skierowanej do MKS. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, IX 1980 KZ przy Wydawnictwie PAX w Warszawie.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, 8 VII 1982 zwolniony. Od 1983 działacz kultury niezależnej przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku, redaktor „Skarbczyka Dominikańskiego” – gazetki wywieszanej regularnie w kościele, współautor (z Adamem Kinaszewskim) książek: Dziennik internowanegoDroga nadziei (jako autor oficjalnie podany Lech Wałęsa). 1983–1989 kierownik gdańskiego oddziału Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”. V i VIII 1988 uczestnik (jako dziennikarz) strajków w SG.

1990 dyr. Wydawnictwa AIDA w Gdańsku, rzecznik prasowy przew. „S” L. Wałęsy, od XII 1990 do VIII 1994 prezydenta RP L. Wałęsy, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. 1994–2006 założyciel i prezes Fundacji św. Wojciecha w Gnieźnie. 1997–2007 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie; prorektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, własna działalność gospodarcza, od 2007 na emeryturze.

2007–2008 wiceprzew. Komisji Historycznej Archidiecezji Gdańskiej ds. zbadania współpracy duchowieństwa ze służbami bezpieczeństwa, 2008–2012 członek Rady Forum Dialogu Gdański Areopag powołanego przez metropolitę gdańskiego. Od 2001 konsultor Rady ds. Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, od 2002 członek Kapituły Nagrody TOTUS w kategorii „TOTUS medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”.

Autor i współautor publikacji, m.in. Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920–1933 (1978), z Tadeuszem Skutnikiem Zapis Zapis „Zapis”, podtytuł: „Proza – Poezja – Eseje – Kronika”, pierwszy niezależny kwartalnik literacki w PRL ukazujący się w I 1977 – IV 1981 w Warszawie, 1981–1982 w Londynie; w n-rze 1 podtytuł: proza – poezja – eseje – felietony. rokowań gdańskich. Sierpień 1980 (1986), Gdańsk, sierpień 80. t. 1, Rozmowy, t. 2, Dokumenty (1990, 1999) [w:] Wałęsa (1981) i Lech Wałęsa (1990) pod ps. Jan Mur (z A. Kinaszewskim) Dziennik internowanego. Grudzień 1981–grudzień 1982 (1985, wersja ang. 1984, 1989, 2014), także z A. Kinaszewskim Lech Wałęsa. Droga Droga "Droga", pismo ROPCiO, od nr. 10 z 1980 KPN, wydawane w Warszawie VI 1978 – 13 XII 1981, następnie 1984-1989; założone przez Leszka Moczulskiego. nadziei (1985, 1989/2006).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

9 X 1969–15 X 1979 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Gdańsku w ramach KE krypt. Drzymała.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry