Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dubarek Franciszek

Franciszek Dubarek, ur. 20 VI 1945 w Brzozowej k. Tarnowa. Ukończył Technikum Mechaniczne w Świdnicy (1967).

1968–1990 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich.

1960–1984 uczeń, nast. ślusarz, konstruktor, kierownik sekcji dyspozycji w Wytwórni Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych Klimator w Świebodzicach.

25 VI 1976 uczestnik strajku w zakładzie.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator, członek Komitetu Założycielskiego, od XI KZ; 1980–1981 sekretarz Rady Pracowniczej; od XII 1980 współzałożyciel, członek MKK w Świebodzicach.

16 XII 1981 przeniesiony w pracy z działu konstrukcyjnego do działu przygotowania produkcji. W 1982 współpracownik (dostarczał materiały poligraficzne Stanisławowi Dębowskiemu) podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny Ziemi Świdnickiej”. 1982–1989 kolporter w Świebodzicach i okolicach (przywoził je z Wałbrzycha, Świdnicy, Wrocławia i punktu kolportażowego w Strzegomiu) podziemnych pism, m.in.: „Biuletyn Informacyjny Ziemi Świdnickiej”, „Niezależne Słowo”, „Z Dnia na Dzień”, „Wiadomości Bieżące”, „Solidarność Walcząca”, „Ogniwo”, „Region”, „Węgielki Wałbrzyskie”, książek i cegiełek. 1982–1989 twórca ulotek, organizator i uczestnik akcji ulotkowych i malowania napisów na murach. 1983–1989 współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele św. Mikołaja w Świebodzicach, 1984–1991 współzałożyciel, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże; współorganizator pielgrzymek na Jasną Górę, na msze za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, pomocy żywnościowej dla rodzin osób represjonowanych (Wrocław, Wałbrzych, Świebodzice), wykładów (m.in. Antoniego Lenkiewicza, Jerzego Przystawy, Wojciecha Myśleckiego, Edwarda Czapiewskiego), comies. spotkań i dyskusji z działaczami opozycji (m.in. z A. Lenkiewiczem, Janem Lityńskim, Władysławem Frasyniukiem, Barbarą Labudą, Józefem Piniorem), projekcji filmów oraz 11 XI 1988 zamieszczenia w kościele św. Mikołaja tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu. 1983–1989 współpracownik środowiska opozycyjnego skupionego wokół Mieczysława Tarnowskiego i Jerzego Langera w Wałbrzychu. 1984–1991 projektant w Biurze Projektów Klimatyzacji i Wentylacji Provent we Wrocławiu.

IV 1989 – 1995 wiceprzew. KO w Świebodzicach. 1989–1998 z-ca przew. Fundacji Pomocy Potrzebującym w Świebodzicach. 1990–1998 radny Rady Miejskiej Świebodzic z list KO, 1990–1994 wiceprzew. 1991–1996 pracownik biurowy w Urzędzie Miasta Świebodzice. 1995–1997 w ROP. 1996–2005 pracownik gospodarczy w Aptece Panaceum w Kamiennej Górze. Od 2003 w Akcji Katolickiej. 2005–2007 na świadczeniu przedemerytalnym; od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Medalem XXX- lecia Solidarności (2010), Medalem Niezłomni (2013).

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry