Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dubas Kazimierz

Kazimierz Dubas, ur. 7 VII 1938 w Starej Soli k. Sambora (obecnie Ukraina), zm. 30 VIII 1996 w Jaśle. Wykształcenie średnie, nieukończone Niższe Seminarium Duchowne w Miejscu Piastowym (1952 likwidacja szkoły), nast. liceum dla pracujących w Tarnowie.

1952–1981 pomocnik, nast. kierowca w PKS Jasło, 1981–1983 pracownik gospodarczy tamże, od 1983 na rencie.

VIII 1980 (z Kazimierzem Famuratem) przywiózł z Wybrzeża i ulotki dot. strajku. 26 VIII 1980 przywódca strajku w PKS Jasło. Od IX 1980 w „S”, od IX 1980 przew. Komitetu Założycielskiego w PKS Jasło i wiceprzew. Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Założycielskiego w Krośnie, od 25 X 1980 przew. MKZ w Jaśle, od 28 II 1981 wiceprzew. Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej tamże. 10–12 VII 1981 delegat na WZD Regionu Małopolska, członek ZR Małopolska.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, 25 XII 1981 zwolniony. 3 V 1983 współinicjator manifestacji pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Jaśle. Ze względu na zainteresowanie SB jego osobą, unikał działalności konspiracyjnej (jedynie uczestnictwo w uroczystościach religijnych).

28 XII 1981 zarejestrowany przez Wydz. V SB KW MO, nast. Wydz. V WUSW w Krośnie jako TW Karol, pomimo natychmiastowej dekonspiracji (o współpracy z SB poinformował Bożenę i K. Famuratów) wyrejestrowany dopiero 10 VI 1986.

VIII 1980–II 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Krośnie w ramach SOS krypt. Tam.

 

Bogusław Kleszczyński

Region Małopolska, Region Podkarpacie, Jasło

Opcje strony

do góry