Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dubicki Janusz Władysław

Janusz Władysław Dubicki, ur. 22 VII 1948 w Wągrowcu. Ukończył III LO dla Pracujących w Szczecinie (1973).

1965–1967 murarz w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Szczecinie, w 1968 pracownik elektryfikacji linii kolejowej podczas zasadniczej służby wojskowej, 1969–1989 murarz i tynkarz w Zarządzie Portu Szczecin – Świnoujście.

18–30 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w zakładzie.

Od IX 1980 w „S”; IX 1980 – 13 XII 1981 mąż zaufania w Komisji Wydziałowej.

1982–1989 członek Tajnej Komisji Zakładowej „S” i przew. Komisji Wydziałowej, organizator kolportażu i kolporter podziemnych pism: „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Informacyjny”, „BIS”, „Tygodnik Wojenny”, „Kos”, „Jedność”, „W Podziemiu”, „Od dołu”. Organizator akcji ulotkowych i plakatowych, współorganizator pomocy dla represjonowanych, koordynator podziemnej działalności związkowej na wydz.; zbierał składki na cele związkowe. 1 V 1984 zatrzymany, brutalnie pobity w AŚ przy ZK w Szczecinie, nast. aresztowany, osadzony w Izbie Zatrzymań KW MO tamże i w ZK w Nowogardzie, zwolniony na mocy amnestii. 1984–1989 współorganizator mszy za Ojczyznę, w 1985 pielgrzymki do grobu ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki. Od 5 VIII 1987 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników Zarządu Portu Szczecin – Świnoujście. 17 VIII – 4 IX 1988 organizator strajku i członek KS w zakładzie.

 1989–1993 członek ZR Pomorze Zachodnie. 1990–1994 kierowca w Zarządzie Portu tamże, 1994–1998 magazynier w Fast Terminal S.c. w Szczecinie, od 1998 – 2008 operator sprzętu mechanicznego w Drobnica Port Szczecin. Od 2008 na emeryturze.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry