Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Duchań Bogdan

Bogdan Duchań, ur. 11 IV 1952 w Jarosławiu, zm.   21 X 2022. Ukończył Politechnikę Rzeszowską, Wydz. Elektrotechniczny (1979).

1978–1979 elektryk-konserwator w Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy, 1979–1980 w Wojewódzkim Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Rzeszowie, 1980 specjalista ds. mechanizacji, instruktor jeździectwa w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego Oddział w Boguchwale. 1975 współorganizator rzeszowskiej konnej Straży Ochrony Przyrody.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator struktur związkowych w Rzeszowie. Współpracownik „Solidarności Wiejskiej”. Od I 1981 pracownik działu informacji MKZ/MKR, odpowiedzialny za redagowanie serwisu informacyjnego i przygotowywanie wydawnictw, m.in. „Solidarności Rzeszowskiej”.

I–II 1981 podczas strajku chłopskiego w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie redaktor techniczny i drukarz pisma „Trwamy”, odezw, komunikatów, ulotek, plakatów. II–X 1981 sekretarz Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Od IX 1981 członek Regionalnego KOWzP w Rzeszowie, od XI 1981 Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 29 IV 1982. Po wyjściu uczestnik siatki kolportażowej RKW.

Od X 1982 na emigracji w USA, skąd wspomagał finansowo datkami działalność RKW w Rzeszowie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

V 1982–X 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Dżokej; V 1985–VIII 1989 przez RUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Ułan.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry