Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Duda Czesław

Czesław Duda, ur. 8 VII 1950 w Katowicach. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydz. Techniki, kierunek elektryczny (1974).

1975-2004 pracownik Elektromontażu nr 1 w Katowicach (od 1980 Elektromontaż Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych nr 1, od 1993 Elektromontaż-1 Katowice SA). 1969-2001 członek PTTK (sekretarz, wiceprezes i prezes kół PTTK, 1978-1983 sekretarz Komisji Turystyki Kolarskiej ZW PTTK w Katowicach).

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Elektromontażu nr 1, następnie przewodniczący Komisji Oddziałowej, następnie członek KZ: przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Solidarności Walczącej”, „KOS-a”, „Górnika Polskiego”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „RIS-a” otrzymywanych m.in. od Edwarda Rodka, Jerzego Sołowieja, Krzysztofa Wiszniewskiego, ulotek, znaczków poczt podziemnych, tzw. cegiełek, książek, wydawnictw okolicznościowych); uczestnik Tygodni Kultury Chrześcijańskiej; od X 1983 członek KIK w Katowicach: XII 1986 – I 1989 wiceprezes, I 1989 – I 1991 sekretarz, III 1995 – IV 1997 członek Komisji Rewizyjnej. 7 X 1985 aresztowany pod zarzutem posiadania nadajnika radiowo-telewizyjnego (przyniesionego dzień wcześniej przez Danutę Skorenko śledzoną przez SB), przewieziony do WUSW, następnie do AŚ w Katowicach, 19 IV 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach na 1,5 roku więzienia, 26 VIII 1986 zwolniony na mocy amnestii.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: współorganizator spotkań, uczestnik akcji plakatowych. 1989-2004 członek KZ „S” w Elektromontażu, do 1994 przewodniczący, delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, delegat na kolejne KZD. 2004-2005 bezrobotny, 2005-2016 zatrudniony w Biurze Projektowo-Konsultingowym Complex Projekt Sp. z o.o. w Katowicach, od 2016 na emeryturze.

Od 2006 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

1985-1989 rozpracowywany przez Inspektorat 2 WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Willa II.

 

Anna Pawełczyk|Przemysław Miśkiewicz

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry