Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Duda Jan

Jan Duda, ur. 17 V 1960 w Nowym Sączu. Ukończył Pomaturalne Studium Samochodowe w Nowym Sączu (1982).

Od 70. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach Górnych, 1981–1983 naczelnik OSP w Gaboniu (utrata stanowiska wskutek odmowy przystąpienia do PRON). Od 1977 właściciel gospodarstwa rolnego w Gołkowicach Górnych.

1977–1980 kolporter niezależnych wydawnictw (m.in. „Robotnika”, „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, książek o zbrodni katyńskiej), założyciel biblioteki wydawnictw niezależnych. 1978 zawieszony w prawach ucznia LO w Starym Sączu za bojkot akademii z okazji rocznicy rewolucji październikowej.

Od X 1980 członek Komitetu Założycielskiego Koła NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w Gołkowicach oraz Gminnego w Starym Sączu. Od V 1981 członek Zarządu Koła „S” RI w Gołkowicach i Zarządu Gminnego w Starym Sączu. Kolporter wydawnictw niezależnych wśród rolników (m.in. „Goniec Małopolski” i paryska „Kultura”). 9–11 I 1981 organizator zbiórki żywności dla strajkujących w nowosądeckim ratuszu. XI 1981 obserwator rozmów z wojewodą rzeszowskim podczas strajków okupacyjnych „S” RI. XI–XII 1981 w Wojewódzkim KS w Nowym Sączu, uczestnik rozmów z wojewodą, jednocześnie okupacji Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu. XII 1981 organizator zbiórki żywności dla strajkujących studentów w Krakowie.

Po 13 XII 1981 organizator podziemnych struktur „S” RI na terenie gm. (współpraca z Janem Gomółką, Stanisławem Gorczowskim, Grzegorzem Sajdakiem, Wojciechem Muchą), kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. „Wiadomości Nowosądeckich”, „Hutnika”, „Tygodnika Mazowsze”), organizator akcji ulotkowych i plakatowania; uczestnik spotkań z rolnikami (informowanie m.in. o sytuacji politycznej), organizator grupy pomagającej aresztowanym, represjonowanym i ich rodzinom, organizator maszyny do pisania i powielacza dla „S” w Nowym Sączu. 1982–1986 kilkakrotnie zatrzymany, ukarany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń. 1985–1988 uczestnik spotkań KIK w Nowym Sączu. IV/V 1988 organizator pomocy żywnościowej strajkującym w Hucie im. Lenina w Krakowie.

II 1989 inicjator woj. zjazdu ujawniających się struktur „S” RI w Nowym Sączu; 1989–1993 wiceprzew. jej Rady Wojewódzkiej, od 2010 przew. Rady Powiatowej, członek Prezydium Rady Krajowej. 15 IV 1989–1991 w KO „S” woj. nowosądeckiego, współorganizator spotkań i wieców z kandydatami do parlamentu. 4 VI 1989 wiceprzew. gminnej komisji wyborczej w Starym Sączu. VIII 1990–1993 współorganizator PC w Nowym Sączu. 1990 współzałożyciel i prezes Zarządu Sądeckiej Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa. 1991–1993 współwydawca „Gazety Chłopskiej”. 1992–1993 w PSL „S”, nast. SLCh, w Zarządzie Wojewódzkim i Prezydium Zarządu Krajowego. 1992–2000 właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego WOMAD w Rdziostowie, od 1992 współwłaściciel, prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Spółka Właścicieli Sp. z o.o. tamże. 1993–2006 w ZChN, przew. koła w Nowym Sączu. 1994 wydawca „Tygodnika Nowosądeckiego”. 1998–2002 radny pow. nowosądeckiego z listy AWS, przew. Rady Powiatu. IV–VIII 1999 przew. Komitetu Pomocy Uchodźcom z Kosowa w Albanii. Od 1999 wsparcie finansowe publikacji nowosądeckich artystów oraz Międzynarodowy Plener Malarski w Starym Sączu (1999), od 2001 członek wspierający ZPAP. Od 2015 poseł na Sejm RP z listy PiS.

Uhonorowany Medalem Pamiątkowym NSZZ „S” 1980–2005 Region Małopolska (2005).

Sławomir Chmura

Opcje strony

do góry