Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Duda-Gwiazda Joanna

Joanna Duda-Gwiazda, ur. 11 X 1939 w Krzemieńcu na Wołyniu (obecnie Ukraina). Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budowy Okrętów (1963).

1962-1968 w PZPR. 1963-1965 główny technolog w Stoczni Jachtowej w Gdańsku, 1965-1971 w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych, 1971-1999 w Centrum Techniki Okrętowej. Od 1967 członek Klubu Wysokogórskiego Oddział Trójmiasto. W 1976 współautorka (z mężem Andrzejem Gwiazdą) Listu do Sejmu PRL z wyrazami poparcia dla działań KOR, za co oboje otrzymali zakaz wyjazdu za granicę. 1978-1980 działaczka WZZ Wybrzeża, redaktor niezależnego pisma „Robotnik Wybrzeża”. 3-10 X 1979 uczestniczka głodówki w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, podjętej na znak solidarności z aresztowanymi działaczami czechosłowackiej Karty 77. W VII 1979 zwolniona z pracy, w III 1980 wyrokiem Sądu Pracy przywrócona.

W VIII 1980 uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Prezydium MKS, współautorka 21 postulatów strajkowych; od IX 1980 w „S” w CTO, członek Prezydium MKZ Gdańsk, rzecznik prasowy; redaktor niezależnego tygodnika „Solidarność”, pisma MKZ Gdańsk, następnie Regionu Gdańskiego; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, 29 XI 1981 odwołana z ZR.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, AŚ w Gdańsku, Bydgoszczy-Fordonie, Gołdapi i Darłówku, zwolniona w VII 1982. Po wyjściu ponownie zatrudniona w CTO. 1982-1983 redaktor podziemnego pisma „Skorpion”, 1984-1986 pisma „Poza Układem”. 23-16 XII 1984 uczestniczka głodówki w kościele św. Stanisława Kostki w Gdańsku-Oliwie w obronie aresztowanego A. Gwiazdy. W VI 1988 wyjechała (z mężem) w kilkumiesięczną podróż do Wielkiej Brytanii, USA, Kanady i Francji – informowali międzynarodową opinię publiczną o sytuacji w Polsce, zbierali pieniądze na działalność podziemia (wydatkowane przy reaktywowaniu pisma „Poza Układem”).

W 1989 przeciwniczka obrad Okrągłego Stołu; 1989-1993 współzałożycielka i działaczka (m.in. z Bogdanem Spodzieją, Andrzejem Kujawą, Joanną Radecką, Anną Walentynowicz i mężem) WZZ. 1989-1997 redaktor reaktywowanego pisma „Poza Układem”. Od 2000 na emeryturze.

Autorka książki ''Polska wyprawa na Księżyc'' (Prószyński i S-ka, 2000), od 2000 autorka w kwartalniku społeczno-politycznym „Obywatel”; w II 2007 z mężem zaangażowana w obronę Doliny Rospudy.

Wyróżniona tytułem Honorowego Obywatela Gdańska (2000), odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

16 XII 1976 – 2 V 1977 rozpracowywana przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Kometa; 14 VII 1978 – 27 I 1990 przez Wydz. IIIA KW MO/Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Brodacz/Saturn.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry