Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dudek Adam Antoni

Adam Antoni Dudek, ur. 31 VII 1945 w Tarnowie. Ukończył Szkołę Księgowości Rolnej w Zakrzewie k. Koźla (1964).

1964-1968 zaopatrzeniowiec kolejno: w Fabryce Silników Elektrycznych, Zakładach Młynarskich i Spółdzielni Mleczarskiej w Brzegu. Od 1968 właściciel zakładu dekarskiego tamże; od 1978 w Jeżowie Sudeckim k. Jeleniej Góry, od 1978 właściciel gospodarstwa rolnego specjalizującego się w hodowli ryb.

Od IX 1980 w „S” RI, członek Komitetu Założycielskiego „S” RI w woj. jeleniogórskim, następnie przewodniczący „S” RI tamże.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, zwolniony 3 IV 1982. Po wyjściu wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i poddawany rewizjom za działalność niezależną wśród rolników.

Od II 1983 na emigracji w RFN. W 1983 organizator koła „S” we Frankfurcie. 1983-1999 własna działalność gospodarcza (firma dekarsko-budowlana) w RFN; w 1990 rozszerzył działalność firmy na teren Dolnego Śląska. W 1999 wrócił do Polski; właściciel firmy dekarsko-budowlanej oraz rolnego gospodarstwa rybnego w Jeżowie Sudeckim.

 

Michał Orlicz

Region Jelenia Góra, Jelenia Góra

Opcje strony

do góry