Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dudek Stanisław

Stanisław Dudek, ur. 15 XII 1949 w Gorlicach. Ukończył ZSZ w Gorlicach (1968).

1964-1984 spawacz w Fabryce Maszyn i Sprzętu Wiertniczego Glinik w Gorlicach (od 1973 Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych Glinik). 1980-1984 działacz sportowy w GKS Glinik w sekcji piłki nożnej.

Jesienią 1980 współorganizator „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego na Wydz. Konstrukcji Stalowych w FMWiG Glinik, następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej, od II 1981 członek KZ, od X 1981 na etacie związkowym w KZ; od jesieni 1980 kolporter wydawnictw niezależnych w Gliniku; 9-11 I 1981 uczestnik strajku (reprezentant FMWiG Glinik) w nowosądeckim Ratuszu.

14-15 XII 1981 współorganizator strajku i wieców w Gliniku; następnie organizator podziemnych struktur „S”: zbierał składki na działalność, organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin; w bliskiej współpracy z Leopoldem Jamro, Tadeuszem Gerhardtem, Józefem Sandeckim, Janem Topolskim, Wiesławem Sochą, Zdzisławem Mońką; kilkakrotnie przesłuchiwany, 2-krotnie zatrzymany do 48 godz. 8 V 1982 zatrzymany, od 11 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, następnie w Uhercach i ponownie w Załężu, zwolniony 10 VIII 1982. 1982-1983 uczestnik spotkań podziemnych struktur „S”, „S” RI w Haczewie; 1982-1984 współzałożyciel (ze Stanisławem Elmerem, Markiem Bugno, Romanem Stawiarskim, Walerianem Woźniakiem, Dorotą Muchą, Wojciechem Muchą, Tadeuszem Krokiem, Romanem Kosibą, Stanisławem Jarkiem, Bogumiłą Gurbą), drukarz (powielacz od „S” Huty im. Lenina) i kolporter podziemnego pisma „Wolny Górnik”; drukarz ulotek; organizator kolportażu pism podziemnych („Hutnika”, „KOS-a”, „Tygodnika Mazowsze”, „Wolnego Górnika”, „Janosika”) i ulotek w zakładzie i w Gorlicach (m.in. od Czesława Jodłowskiego w Nowym Targu; łącznicy z Krakowem: T. Krok i Aleksander Piecuch). W 1983 współorganizator rozrzucenia ulotek z zakładowego biurowca. 1983-1984 wiceprzewodniczący zakładowej Rady Pracowniczej. 7 III 1984 zatrzymany, 9 III 1984 aresztowany, przetrzymywany w RUSW w Gorlicach i Grybowie, następnie w AŚ w Nowym Sączu, Krośnie (w V uczestnik 4-dniowej głodówki przeciwko brakowi widzeń), następnie ponownie w Nowym Sączu, 26 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii; w VI 1984 zwolniony z pracy, żonę zastraszano groźbą odebrania dzieci; bez zatrudnienia, X 1984 – 1991 spawacz w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Gorlicach. 1984-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach, 1985-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże. Do 1988 wielokrotnie przesłuchiwany.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S” (organizator zebrań i wieców wyborczych). 1991-1998 spawacz w FMWiG Glinik; 1991-1995 przewodniczący „S” na Wydz. Konstrukcji Stalowych, następnie do 1998 członek KZ. 1998-1999 spawacz w Polservice Sp. z o.o. w Warszawie; 1999-2009 na rencie, od 2009 na emeryturze. Od 1999 w Komisji Emerytów i Rencistów przy Komisji Międzyzakładowej „S” FMWiG Glinik.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

27 XII 1981 – 27 I 1989 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Nowym Sączu/p. VI RUSW w Gorlicach w ramach KE krypt. Trener; 19 VIII 1983 – 21 IV 1984 przez p. V RUSW w Gorlicach w ramach SOS krypt. Samorząd.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Gorlice

Opcje strony

do góry