Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Duda Roman

Roman Duda, ur. 27 II 1935 w Starych Brodach (obecnie Ukraina). Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1956), w 1961 doktorat, w 1968 habilitacja, od 1976 prof. zwyczajny.

1955-1964 w PZPR. 1956-1961 pracownik UWr, 1961-1981 Instytutu Matematycznego PAN Oddział we Wrocławiu. W VI 1977 współautor i sygnatariusz petycji wrocławskich naukowców w obronie aresztowanych członków i współpracowników KOR. 22 I 1978 współzałożyciel TKN, od 1978 współpracownik KSS KOR. Współtwórca we Wrocławiu nieformalnej Rady Jedności (forum spotkań różnych grup opozycyjnych). 1979-1982 autor w „Biuletynie Dolnośląskim” (ps. Jan Galicki, Światowid).

Od XI 1980 w „S”. IX-X 1981 ekspert Regionu Dolny Śląsk na I KZD. 1981-2005 prof. na UWr, kierownik Zakładu Historii i Metodologii Matematyki.

6-16 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie. 1982-1983 współzałożyciel i redaktor (z Januszem Goćkowskim i Romualdem Nowickim) wrocławskiego pisma „Miesięcznik Społeczno-Polityczny Republika”. 1982-1984 przewodniczący Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego; [1982?] współzałożyciel i do 1988 wykładowca Archidiecezjalnego Studium Nauki Społecznej Kościoła we Wrocławiu. 1984-1985 dziekan Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii. 1985-1990 współzałożyciel Społecznego Komitetu Nauki we Wrocławiu, redaktor „Serwisu Informacyjnego”. 25-28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach.

1988-1989 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie. IV-VI 1989 członek wrocławskiego KO „S”. W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. nauki, oświaty i postępu technicznego. 1989-1991 senator RP, wiceprzewodniczący OKP, przewodniczący Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej, członek Komisji Spraw Zagranicznych. Współzałożyciel i pierwszy prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Narodowej. 1990-1992 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego. 1991-1993 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 1995-1999 rektor UWr.

Autor wielu publikacji, m.in. ''O pojęciu wymiaru'' (1972), ''Matematyka'' t. 1 i 2 (1973), ''Wprowadzenie do topologii'', t. 1 i 2 (1986), ''Lwowska szkoła matematyczna'' (2009).

Wyróżniony Nagrodą Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stefana Banacha (1970) i Nagrody PTM im. Samuela Dickensa (2009); odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1989), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998).

Do 10 VI 1977 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOS; 21 VI 1977 – 12 XII 1978 w ramach SOR krypt. Mąciciele.

Barbara Drabicka-Klint

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry