Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dudziak Józef

Józef Dudziak, ur. 24 IV 1941 w Marcinpolu k. Drohobycza (obecnie Ukraina), zm. 9 I 2017 w Grodkowie. Ukończył LO w Grodkowie (1960).

1960–1965 kierownik księgarni Dom Książki w Opolu, 1965–1966 pracownik Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkaniowych w Grodkowie, 1966–1968 Terenowego Zespołu Usług Projektowych, 1968–1975 Grodkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych, 1975–1985 kierownik gospodarczy budynków Administracji Domów Mieszkalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grodkowie, 1985–1990 agregatowy dróg transportowych w Wytwórni Pasz Bacutil tamże.

Od IX 1980 w „S”, przew. KZ w MPGKiM tamże. Od XII 1980 członek prezydium Punktu Koordynacyjnego w Grodkowie, od II 1981 przew. MKZ tamże; od VI członek TKK tamże, od XI przew. Od VI 1981 członek Gminnego Komitetu Założycielskiego RI „S” tamże. V i VII 1981 delegat na I WZD Śląska Opolskiego.

13 XII 1981–III 1982 w ukryciu. III 1982–XII 1983 zaangażowany w działalność podziemną m.in. z Józefem Fijałkowskim, Zdzisławem Gmyrkiem, Antonim Błochem i Heleną Balcerek oraz ks. Stanisławem Matuszewskim, proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Grodkowie (kolportaż wydawnictw podziemnych i ulotek, pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin, msze za Ojczyznę i „S”). 1983–1989 współorganizator struktur i działacz Duszpasterstwa RI w rejonie Nysy i Grodkowa (współpraca z ks. S. Matuszewskim, ks. Janem Matyką z Namysłowa i ks. Hubertem Janowskim z diecezji opolskiej), uczestnik (z J. Fijałkowskim) spotkań konspiracyjnych w woj. wrocławskim. 15–16 IV 1983 uczestnik Rekolekcji Rolników w Bardzie Śląskim, 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom w mieszkaniu (m.in. 11 XI 1982 po śmierci Leonida Breżniewa, z okazji której zorganizował przyjęcie). 11 VI 1983 współorganizator procesji mieszkańców Grodkowa i b. internowanych pod b. ośr. odosobnienia. 21 VI 1983 pobity i zatrzymany na Górze św. Anny za wywieszenie transparentu „S” podczas pielgrzymki Jana Pawła II. VI 1984 współorganizator akcji ulotkowych wzywających do bojkotu wyborów do rad narodowych. 3 XI 1984 uczestnik pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. 1986–1988 spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Opolu, w katedrze św. Krzyża, kościele św. Wojciecha oraz w św. Józefa w Warszawie. IX 1988 współorganizator wyjazdu delegacji opolskiej (m.in. z J. Fijałkowskim, Karolem Smoczkiewiczem) na ogólnopolskie obchody dożynkowe na Jasnej Górze.

1989 założyciel Komitetu Organizacyjnego „S” w zakładzie pracy, 1989–1990 członek KZ, IV 1989–1991 przew. KO „S” w Grodkowie i Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej „S” tamże. Od 1989 na rencie inwalidzkiej. 1989–1998 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsk Opolski, 1989–2000 w ZR, 1990–1994 radny Radz Miasta Grodków z listy KO „S”, 1997–2002 przew. ZR Oddział Grodków. 1990–1996 przew. Zarządu Ogródków Działkowych w Grodkowie. Od 2002 na emeryturze.

19 IX 1986–15 III 1989 rozpracowywany przez p. VI RUSW w Nysie/Wydz. VI WUSW w Opolu w ramach SOS krypt. Księgarz; 19 IV–12 X 1989 w ramach KE krypt. Dudek.

 

Ksawery Jasiak|Antoni Maziarz

Grodków, Nysa, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry