Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Duklanowski Leszek

Leszek Duklanowski, ur. 22 VIII 1947 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1972).

1972–1975 kierownik Oddziału Naprawy Wag i Urządzeń Technicznych Wagonownia PKP w Szczecinie, 1975–1978 technolog w Fabryce Urządzeń Budowlanych Hydroma tamże, 1978–1981 inspektor nadzoru inwestorskiego Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście.

VIII 1980 uczestnik strajku w Zarządzie Portu.

Od IX 1980 w „S”. 1980 wiceprzew. Komisji Oddziałowej, redaktor, wydawca niezależnego biuletynu „Komunikat”. Od XII 1980 w Szczecińskim Klubie Katolików. 14–15 XII 1981 współorganizator spacyfikowanego przez ZOMO strajku w Zarządzie Portu, zwolniony z pracy. IV–XI 1982 pracownik gospodarczy na budowie Domu Samotnej Matki w Karwowie. 1982–1988 w podziemnej „S”, członek nieformalnej grupy działającej w Zarządzie Portu, autor art., współpracownik podziemnych pism, m.in. „Biuletynu Informacyjnego”/„BIS”, „Od Dołu”, „Grot”, drukarz i kolporter wydawnictw podziemnych, organizator spotkań działaczy podziemia (m.in. w swoim mieszkaniu z Andrzejem Milczanowskim, Jerzym Zimowskim).

5 XI 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie, 23 XII 1982 zwolniony.

1983–1986 kierownik sekcji kontroli mechanicznej w Przedsiębiorstwie Aparatury i Urządzeń Pomiarowych Meratronik w Szczecinie, 1983–1986 przew. Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S”, 1985–1986 współorganizator i członek Rady Pracowniczej, zwolniony z pracy. 1987–1990 własna działalność gospodarcza. 1990–1991 pracownik Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście.

1989–1991 ponownie w „S”. 1991–2004 w ZChN. 1994–2002 radny Rady Miasta Szczecin, 1994–1998 wiceprezydent Szczecina. 1998–2000 dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 2000–2003 Rejonowego Urzędu Poczty w Stargardzie Szczecińskim, 2004–2006 Urzędu Gminy w Policach, 2006–2010 radny Rady Miasta Szczecin, od 2006 dyr. Centrum Sieci Pocztowej Oddział Rejonowy w Szczecinie.

1994–2004 działacz Stowarzyszenia Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” tamże. 2003–2006 wiceprezes, od 2006 prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, 2004–2006 członek Zarządu Szczecińskiego Klubu Katolików, 2005 Morskiego Stowarzyszenia Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 2006–2008 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Od 2004 w PiS.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1982–1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Biuletyn.

Adam Borowski | Mirosława Łątkowska

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry