Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Duklanowski Wojciech Antoni

Wojciech Antoni Duklanowski, ur. 3 V 1945 w Gościszce k. Mławy. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1970).

1962–1965 ślusarz Stoczni Remontowej Parnica w Szczecinie, 1965–1968 technolog w Spółdzielni Metalowców Ferrum tamże, 1969–1971 w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Gryf tamże, 1971–1987 w Fabryce Kontenerów Unikom tamże.

W III 1968 uczestnik manifestacji studenckich w Szczecinie.

20–30 VIII 1980 organizator, przew. KS podczas strajku w zakładzie.

Od IX 1980 w „S”; X 1980 – 13 XII 1981 przew. KZ, członek ZR Pomorze Zachodnie ds. informacji i planowania. 1980–1981 współpracownik pisma „Jedność”, autor felietonów. W VI 1981 delegat I WZD Regionu Pomorze Zachodnie. 1981–1994 współzałożyciel i działacz Szczecińskiego Klubu Katolików.

13–14/15 XII 1981 członek MKS podczas strajku w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. 15 XII 1981 aresztowany, osadzony w Izbie Zatrzymań KW MO w Szczecinie, AŚ w Inowrocławiu i Bydgoszczy. 4 III 1982 uniewinniony przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w tzw. procesie jedenastu. 5 XI 1982 internowany, od 9 XI przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim, 23 XII 1982 zwolniony. 1982–1989 współpracownik Janusza Szabana i Władysława Lisewskiego w MKK; organizator i uczestnik zbiórek pieniężnych, dla ukrywających się działaczy podziemia i pozbawionych pracy organizator spotkań członków MKK oraz (m. in. w swoim mieszkaniu) ze znanymi opozycjonistami (ks. S. Małkowskim, A. Milczanowskim, J. Zimowskim). Współorganizator druku podziemnego biuletynu „BIS”; autor w podziemnych pismach „Grot”, „Jedność”, „BIS”, „Termit”, „Biuletyn PSPP”. Kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „BIS”, „Grot”, „Obraz” oraz książek wydawnictw NOWa, Krąg, Plus, V. 1984–1988 współorganizator teatralnego zespołu dziecięcego z repertuarem okolicznościowo-patriotycznym koncertującego w kościołach na terenie kraju i w Watykanie. 1986–1989 właściciel Zakładu Rzemieślniczego Naprawa Plandek. 17 VII 1987 zwolniony z pracy w Unikonie. W 1987 współpracownik Stanisława Możejki przy rejestrowaniu Komitetów Założycielskich „S”; do 1988 organizator spotkań członków MKK. W VIII 1988 członek Grupy Pomocowej przy kościele św. Andrzeja Boboli (oo. jezuici) w Szczecinie, redaktor i autor w „Kurierze Strajkowym”.

1989 wyjechał do USA, robotnik najemny. Od 1990 w Polsce. 1990–1992 właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego AGMA w Szczecinie, 1992–2008 inspektor ds. ppoż. w Urzędzie Miejskim tamże. 1994–2002 w ZChN, 1997–2008 w „S” w UM w Szczecin; od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

11 I 1982 – 17 VII 1987 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Technolog.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry