Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dul Jerzy

Jerzy Dul, ur. 26 II 1960 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Kolejowe tamże (1981); absolwent Akademii Ekonomicznej tamże, kierunek zarządzanie i marketing (1999).

1981-1990 starszy toromistrz Sekcji Drogowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Wrocław.

Od 1981 w „S” w DOKP Wrocław.

Po 13 XII 1981 działacz TKZ „S” Kolejarzy Węzła Wrocław. W 1982 autor i redaktor podziemnego pisma „Drogowskaz. Gazetka wojenna NSZZ «Solidarność» Kolejarzy Dolny Śląsk”. 21 VIII 1982 aresztowany (z Krzysztofem Ciurejem i Andrzejem Drobikowskim), 25 X 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 1 rok więzienia, osadzony w ZK we Wrocławiu (przepisywał pismo więźniów politycznych „Igła Siedzącej Ekstremy”), następnie w Strzelinie, 14 III 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983-1984 i 1987 – VII 1989 autor, redaktor, organizator druku i kolportażu podziemnego pisma „Wolna Droga. Pismo NSZZ «Solidarność» Kolejarzy Okręgu Wrocław”; do 1988 kilkanaście razy zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, zastraszany; uczestnik demonstracji we Wrocławiu, współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościołach św. Wawrzyńca, św. Klemensa Dworzaka i katedrze św. Jana Chrzciciela, od 1982 działacz Duszpasterstwa Kolejarzy we Wrocławiu, w XI 1984 współorganizator I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę. Od połowy 1984 (po emigracji K. Ciureja) szef TKZ „S” Węzła Wrocław (w kontakcie z RKS „S” Dolny Śląsk i Eugeniuszem Szumiejką), od 1988 członek RKW „S” Dolny Śląsk, w 1988 współorganizator reaktywowanej „S” PKP Dolnego Śląska.

1989-1998 przewodniczący Okręgowej Sekcji Kolejarzy „S” Regionu Dolny Śląsk; członek, 1990-1998 wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy; 1990-1996 delegat na kolejne WZD Regionu Dolny Śląsk, delegat na kolejne KZD; etatowy pracownik ZR. 1996-1998 z-ca dyr. Solkol Sp. z o.o., w 1998 dyr. naczelny Dolnośląskiej DOKP, 1998-1999 dyr. Okręgu Infrastruktury Kolejowej, 1999-2001 – Zakładu Infrastruktury Kolejowej, 2001-2002 – Zakładu Linii Kolejowych, 2002-2006 – Oddziału Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Wypoczynkowego Naturator, od 2006 dyr. naczelny PKP Polskich Linii Kolejowych SA Oddział Regionalny we Wrocławiu. 2002-2010 radny Miasta Wrocław z listy PiS. 2005-2006 w PiS.

1984-1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Drogowcy; w 1989 przez Wydz. V-1 w ramach KE krypt. Wojtek.

Maciej Olejniczak, Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry