Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dumowski Zdzisław

Zdzisław Dumowski, ur. 17 X 1953 w Sierpcu, zm. 13 V 2018 tamże. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Filologii Polskiej (1977).

1970-1971 w ZMS, 1971-1972 instruktor ZHP. 1974-1977 w Duszpasterstwie Akademickim. 1978-1979 zatrudniony jako instruktor w PSS Społem Oddział Toruń; 1980-1981 pracownik Teatru im. Wiliama Horzycy w Toruniu odpowiedzialny za kontakty ze środowiskami twórców i festiwale.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ; w 1981 pracownik ZR w Toruniu, redaktor „Wolnego Słowa”; współzałożyciel toruńskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, 30 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku, zwolniony 3 XI 1982. 1983-1984 malarz w prywatnym Zakładzie Malarsko-Tapeciarskim w Toruniu. W 1984 redaktor podziemnego pisma „Toruński Informator Solidarności”. W 1985 zatrudniony jako inspektor w SKS Wisła-Start Toruń, uczeń w Zakładzie Fotograficznym T. Kwiatkowskiego tamże; 1986-1991 nauczyciel jęz. polskiego w SP nr 2 w Sierpcu, 1990-1991 dyr.

1989-1990 przewodniczący Międzyszkolnej KZ „S” w Sierpcu; w 1990 w KO tamże. 1990-2006 radny Miasta i Powiatu Sierpc. 1990-1996 członek Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej Odział w Sierpcu. 1991-1995 burmistrz Miasta Sierpc. 1995-2003 dyr. Biura Związku Gmin Północnego Mazowsza w Brodnicy. 1996-1998 przewodniczący ROP w Płocku; 1999-2001 przewodniczący ZChN w Sierpcu. Od 1999 prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej. 2003-2004 dyr. naczelny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu; od 2004 inspektor ds. inwestycji i rozwoju w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Autor tekstów zamieszczanych w pismach podziemnych „Wolne Słowo”, „Toruński Informator Solidarności”, „Quo vadis”, „Kalendarz Solidarności”, publikacji ''Obwód sierpecki Armii Krajowej. Świadectwa i dokumenty'' (Sierpc 2003), ''Jedna noc'' (Sierpc 2003).

Uhonorowany odznakami: Zasłużony dla Kultury Polskiej (2000), Zasłużony dla Miasta Sierpca (2009).

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry