Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Durski Grzegorz

Grzegorz Durski, ur. 25 III 1945 w Struży k. Łodzi. Ukończył IX LO w Szczecinie (1980).

1963-1980 mistrz w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. 1969-1981 w PZPR. 17-23 XII 1970 oraz 21-23 I 1971 uczestnik strajków w Stoczni; członek tzw. trójki na Wydz. W-7.

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni, członek KS, od IX 1980 w „S”; członek Prezydium KZ Stoczni. W 1981 współorganizator struktur Sieci; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie.

13-15/16 XII 1981 uczestnik strajku w stoczni (uciekł w czasie pacyfikacji), członek Prezydium KS, po pacyfikacji do 21 X 1983 w ukryciu; zwolniony z pracy. X 1983 – 1985 działacz podziemnej „S” Regionalnego Komitetu Strajkowego (wraz z Juliuszem Prandeckim, Jakubem Dąbrowskim, Dominikiem Górskim, Antonim Alejskim). II 1984 – 1986 zatrudniony w Przychodni Rejonowej w Szczecinie, 1986-1989 w Szczecińskiej Spółdzielni Inwalidów Selsin. 1982-1985 członek Rady Koordynacyjnej „S” Regionu Pomorza Zachodniego; kolporter wydawnictw podziemnych. Od 1983 współorganizator Mszy za Ojczyznę w parafii św. Stanisława Kostki. Wielokrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

1989-2002 ponownie zatrudniony w Stoczni Szczecińskiej. Członek NSZZ Solidarność ’80, przewodniczący KZ Solidarności ’80 w Stoczni. Od 1996 (po podziale w związku) członek Krajowego NSZZ Solidarność ’80, od 2002 przewodniczący, od 2007 przewodniczący Konfederacji Związków Zawodowych Solidarność ’80. Od 2002 specjalista ds. właścicielskich w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Prawobrzeże w Szczecinie. W 1998 i 2002 radny Miasta Szczecin z listy Niezależnego Ruchu Społecznego, 1999-2000 i 2004-2006 wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin, 2000-2001 członek Zarządu Miasta ds. mieszkaniowych.

1 III 1982 – 14 V 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Malarz; 31 I 1985 – 15 XII 1989 przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Intendent.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry