Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Durski Grzegorz

Grzegorz Durski, ur. 25 III 1945 w Struży k. Łodzi. Ukończył IX LO w Szczecinie (1980).

1969–1981 w PZPR.

1963–1980 mistrz w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. 17–22 XII 1970 uczestnik strajku okupacyjnego w zakładzie, 22 – 25 I 1971 strajku okupacyjnego w stoczni (tzw. strajk Bałuki), członek Trójki W-7.

18–30 VIII 1980 członek KS w zakładzie.

Od IX 1980 w „S”; członek prezydium KZ, odpowiedzialny za sprawy pracownicze i socjalne, współorganizator Sieci Organizacji Zakładowych „S” wiodących zakładów pracy; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorza Zachodniego.

13–14/15 XII 1981 uczestnik strajku w zakładzie, członek prezydium MKS. 16 XII 1981 – 21 X 1983 w ukryciu. 17 XII 1981 zwolniony z pracy. 27 II 1982 Prokuratura Rejonowa w Szczecinie postawiła mu zarzut organizowania i kierowania strajkiem w stoczni, śledztwo zawieszono ze wzgl. na nieustalone miejsce pobytu, 11 VIII 1983 postępowanie umorzono na mocy amnestii. 1983–1989 organizator mszy za Ojczyznę w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Do 1985 działacz podziemnej „S” (ps. Roman, z Juliuszem Prandeckim, Jakubem Dąbrowskim, Dominikiem Górskim, Stanisławem Kozłowskim i Antonim Alejskim). Kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „Jedność Podziemna” oraz ulotek. Wielokrotnie przesłuchiwany i poddawany rewizjom. II 1984 – 1986 kierownik referatu gospodarczego w ZOZ Przychodni Rejonowej w Szczecinie, 1986–1989 kierownik zaopatrzenia i zbytu w Spółdzielni Inwalidów Selsin.

1989–2002 przew. KZ NSZZ „Solidarność ’80”. 1998–2002 radny Rady Miasta Szczecin z listy Niezależnego Ruchu Społecznego, 2002–2006 radny niezależny. 1998–2000 i 2002–2006 wiceprzew. Rady Miasta Szczecin, 2000–2001 członek Zarządu Miasta Szczecin. 2000–2018 przew. KK „S ’80. Od 2002 specjalista ds. właścicielskich w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Szczecin. 2002–2007 przew. „S ’80, od 2007 Konfederacji Związków Zawodowych „S ’80”. Od 2015 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Medalem Pro Patria (2017).

1 III 1982 – 14 VIII 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Malarz; 31 I 1985 – 15 XII 1989 przez Wydz. V/WOG w ramach SOR krypt. Intendent.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry