Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Duszeńko Leonard

Leonard Duszeńko, ur. 5 XI 1931 w Ożydowie (obecnie Ukraina), zm. 10 XII 2007 w Krzyżówkach. Ukończył Technikum Leśne w Margoninie k. Chodzieży (1951), matura w Technikum Leśnym w Rogozińcu (1975).

W 1944 repatriowany z rodziną do Polski. Na początku l. 50. członek WiN. 1953-1958 pracownik Nadleśnictwa Kalisz, 1958-1963 Nadleśnictwa Goraj w Puszczy Nadnoteckiej (przeniesiony karnie za działalność w WiN): zbudował tam, wbrew władzom PRL, kaplicę w miejscowości Rzecin, za co miał proces w Sądzie Powiatowym w Szamotułach; 1963-1965 pracownik Nadleśnictwa Lewice k. Nowego Tomyśla (przeniesiony karnie), 1965-1982 ponownie w Nadleśnictwie Kalisz, kontynuował działalność antykomunistyczną: zbierał informacje o funkcjonariuszach UB i ich informatorach, kolportował ulotki i plakaty.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ przy Nadleśnictwie Turek oraz Zarządu Gminnego „S” RI gm. Koźminek; członek Zarządu Okręgu „S” w Kaliszu; w VI i VI/VII 1981 delegat na I WZD (Województwa Kaliskiego) Regionu Wielkopolska Południowa, członek ZR; od IX 1981 oddelegowany do pracy w ZR; członek KOWzP; przewodniczący KPN w regionie kaliskim.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., od 8 I 1982 w Głogowie, 20 I 1982 ponownie w Ostrowie Wlkp.: 8-20 III 1982 współinicjator i uczestnik głodówki, zwolniony 30 IV 1982. Od 1982 na rencie. 1982-1984 współpracownik TKK w Kaliszu, w 1983 uczestnik niezależnego pochodu 1-Majowego. 1982-1989 działacz podziemnej nieformalnej struktury „S” RI; 1983-1985 kurier (m.in. z Jackiem Majewskim) podziemnych wydawnictw z Lublina i od oo. bernardynów w Warcie; organizator kolportażu (we współpracy z Mieczysławem Chlastą, Jackiem Malcem, Marianem Czarnojańczykiem, Stanisławem Miklasem, Marią Majewską i Barbarą Kubiak); współorganizator (z Janem Heresztynem) skrzynek kolportażowych zakonspirowanych w lesie we wkopanych w ziemię słojach i pojemnikach na terenie Krzyżówek, Morawina, Koźminka oraz woj. konińskiego i sieradzkiego; drukarz ulotek (m.in. nt. Katynia); uczestnik spotkań i Mszy za Ojczyznę – w Głogowcu organizowanych przez ks. Mariana Lipskiego, Giewartowie przez ks. Stanisława Bazelę, Zbroszy Dużej k. Grójca przez ks. Czesława Sadłowskiego. Kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz. (gł. przed 1 V) i przesłuchiwany na komisariacie MO w Kaliszu przy ul. Jasnej. Od XII 1982 współorganizator układania krzyży kwietnych pod tablicą księży zamordowanych w Dachau, przy kościele św. Józefa w Kaliszu, 13 XII 1982 – 13 IV 1983 uczestnik patriotycznych przemarszów z kościoła oo. Jezuitów pod kościół św. Józefa w Kaliszu. Organizował spotkania z okazji imienin i urodzin, w których udział brali członkowie „S” i „S” RI. Działacz Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych Okręgu Kalisko-Sieradzkiego przy klasztorze oo. Jezuitów w Kaliszu.

W 1989 działacz KO „S” w Kaliszu. 1990-1999 działacz Stronnictwa Narodowego w regionie kaliskim. 1990-2005 prezes Kaliskiego Klubu Przyjaciół Kresów Wschodnich, członek Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Rzeźbiarz amator, twórczość o tematyce patriotycznej.

Od 1996 na emeryturze. 12 VI 1981 – 11 XI 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Kaliszu SOR krypt. Rocznica; do 7 V 1986 przez Wydz. III WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Szablon; 10 VI 1986 – 14 IX 1989 przez Wydz. III WUSW w Kaliszu w ramach KE krypt. Leśnik.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry